Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

07.12.2018
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Черкаси на рівні uaВВВ з прогнозом «стабільний», а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invВВВ+.

Такі рівні рейтингів відображають достатню інвестиційну привабливість та достатню спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

Підтвердження рейтингів м. Черкаси зумовлено збереженням високого рівня соціально-економічного розвитку міста та бюджетної забезпеченості (у розрахунку на одного мешканця); диверсифікацією господарського комплексу за видами економічної діяльності і основними платниками податків та інших обов’язкових платежів, а також поступовим розвитком обслуговуючої, комунальної та соціальної інфраструктури.

Рівні рейтингів підтримуються значенням міста, як регіонального центру, а також зростанням обсягів надходжень до місцевого бюджету майже за всіма основними статтями. Окрім того, позитивно на рейтинги м. Черкаси впливають низькі показники прямого та помірні показники консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету міста. В той же час, агентство відзначає високу чутливість бюджету міста до валютних ризиків через значний обсяг місцевих гарантій, наданих за кредитами міжнародних фінансових організацій, номінованих в іноземній валюті; необхідність здійснення значних капітальних вкладень у місцеву інфраструктуру у зв’язку з високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури; збереження складної економічної ситуації в країні і продовження військового конфлікту в окремих регіонах, що негативно впливає на потенціал зростання і платоспроможність платників податків.

Ключові показники економіки м. Черкаси в І півріччі 2018 року:

1. Обсяг промислової продукції у розрахунку на 1 мешканця склав 48,6 тис. грн, що на 20,3% більше, ніж за відповідний період минулого року та майже на 70% більше, ніж у середньому по країні.
2. Середньомісячна зарплата (7 967 грн у ІІ кварталі) зросла на 6% та є на 10% нижчою, ніж у середньому по Україні. При цьому, чисельність наявного населення, штатних працівників і зареєстрованих безробітних не зазнали суттєвих змін, порівняно з їх значеннями на початку року.
3. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу збільшився на 9,8%, прямі іноземні інвестиції – на 4%, хоча залишаються нижчими, ніж їх значення у середньому по країні.
4. Обсяг надходжень до бюджету міста збільшився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 15,9% - до 1 802,5 млн грн, з них власні доходи зросли на 22,6% – до 856,1 млн грн, чому сприяло збільшення податкових надходжень та надходжень від приватизації майна та землі.
5. Міський бюджет виконано з профіцитом у сумі 99,1 млн грн. На видатки розвитку (капітальні видатки) спрямовано з міського бюджету кошти в сумі 107,5 млн грн, що складає 62,7% показника відповідного періоду 2017 року.
6. Рівень бюджетної забезпеченості склав 3,1 тис. грн. Міський бюджет залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію (21,1 млн грн за січень-червень 2018 року, проти 14,7 млн грн за відповідний період 2017 року). При цьому, обсяг трансфертів з державного бюджету склав 52,8% в загальному обсязі дохідної частини бюджету, та які переважно спрямовуються на фінансування видатків соціального захисту, освітньої та медичної сфер.
7. Консолідований борг бюджету міста скоротився на 10,2% до 533,3 млн грн, показник боргового навантаження на дохідну частину бюджету - на 7,3 п. п. до 29,6%, що відповідає прийнятному рівню.

За словами Дмитра Задесенця, Директора муніципального департаменту рейтингового агентства IBI-Rating: «Позитивно на розвиток м. Черкаси впливає високий рівень диверсифікації міської економіки, а також створення нових та модернізація існуючих виробництв, що поряд із вдалим географічним розташуванням, наявністю трудових ресурсів дозволяє і надалі розраховувати на реалізацію інвестиційного потенціалу міста».

Як зазначила Ірина Удод, Директор департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради: «Міська влада постійно працює над удосконаленням умов ведення бізнесу в місті та для залучення інвестицій. Ведеться масштабна робота із модернізації інфраструктури міста та створення енергоефективного господарства». Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua