Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» на рівні uaА-

15.03.2017
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «ПФБ» на рівні uaА-, прогноз «стабільний». Рейтинг депозитів підтверджений на рівні «4» (висока надійність).

ПАТ «ПФБ» працює на фінансовому ринку країни з 1997 року і належить до невеликих банківських установ. На поточний момент банк представлений в Полтавській (м. Кременчук) та Київській областях, а його клієнтська база нараховує близько 6 тис. клієнтів (переважно – фізичні особи). У 2016 році прийнято рішення про докапіталізацію банку на 50 млн. грн., за підсумками реалізації якої структура власності змін не зазнала. На поточний момент бенефіціарами банку є 2 фізичні особи (Матицин В.М. та Матицина Т.Ю.). У 2016 році НБУ визнав банківську групу в складі ПАТ «ПФБ» та страхової компанії «Онікс». Згідно з даними фінансової звітності на початок 2017 року регулятивний капітал банку склав 175,82 млн. грн. (значення нормативу Н2 = 73,22%), балансовий капітал – 180,05 млн. грн. У структурі чистих активів (407,43 млн. грн.) переважали кредити корпоративним позичальникам (204,59 млн. грн.), вкладення в депозитні сертифікати НБУ (117,16 млн. грн.), а також інші складові високоліквідних активів (69,62 млн. грн.); в структурі ресурсної бази – власні кошти, а також строкові кошти на поточних і депозитних рахунках клієнтів. Якість активів і ресурсної бази задовільний. За підсумками 2016 року спостерігалося помірне зростання доходів і витрат банківської установи, а підсумковий фінансовий результат в зазначеному періоді склав 25,8 млн. грн. Значення показника ефективності діяльності за підсумками 2016 року склало 176%. В аналізованому періоді вплив адміністративних витрат на прибутковість банку було високим, витрат на формування резервів за активними операціями – помірним.

Рейтинги банку підтримуються високими показниками ліквідності та операційної ефективності банківської установи на фоні достатнього рівня підтримки банку з боку власників (періодичне збільшення капіталу, розміщення коштів пов'язаних осіб на рахунках у банку). Крім того, якість активів зберігається на достатньому рівні – питома вага простроченої та негативно-класифікованої заборгованості в кредитному портфелі незначна, істотний обсяг коштів розміщено в високоліквідні активи з фіксованою прибутковістю. У той же час, зберігається залежність банківської установи від його ключових контрагентів (концентрації як у ресурсній базі, так і в активах), а відносно слабка ринкова позиція та обмежений рівень диверсифікації діяльності посилює чутливість банку до змін операційного середовища. Крім того, на рейтинги банку зберігає вплив складна ситуація в економіці, що обмежує фінансові можливості населення і компаній реального сектору, а також негативно впливає на рівень довіри до банківських установ.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПФБ», в тому числі: фінансова звітність за 2014-2016 рр., Інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресс-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua