Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA-

23.06.2017
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA-, прогноз рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією Національного банку України Банк віднесено до групи банків з приватним капіталом (відповідно до критеріїв розподілу банків на групи на 2017 рік) та станом на початок квітня 2017 року посідає 22 місце за розміром активів серед 90 платоспроможних банків України. 100% істотної участі в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа Банку представлена 42 відділеннями у 10 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, а також розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу. Банк є одним з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат компенсації клієнтам неплатоспроможних фінансових установ – за два роки Банк виплатив компенсації клієнтам понад десяти збанкрутілих фінансових установ.

Підтвердження рейтингів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, наявністю розвиненої регіональної мережі та картковим бізнесом, що сприяє нарощуванню клієнтської бази та зміцненню позицій на банківському ринку; а також фінансовою підтримкою з боку власника Банку. Так 21 червня 2017 року єдиним Акціонером Банку було ухвалене рішення про збільшення статутного капіталу на 1,199 млрд грн, або на 78,8%, – до 2,72 млрд. грн. В свою чергу, Рейтингове агентство зазначає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. Разом з цим, слід зазначити, що Банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з Банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи.

Основні показники ефективності діяльності зберігаються не дуже високими, втім Рейтингове агентство зазначає їх поступове покращення. Так, за підсумками І кварталу 2017 року чистий процентний дохід мав додатне значення (63,8 млн. грн.) та сприяв нарощенню чистого операційного доходу до 88,3 млн. грн. (проти 7,2 млн. грн. за І квартал минулого року). Разом з цим, враховуючи додаткові відрахування у резерви протягом І кварталу поточного року, фінансовий результат ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за вказаний період був від’ємним та становив (-)61,6 млн. грн. (проти збитку в сумі понад 200 млн. грн. за аналогічний період минулого року).

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2014-2016 рр. та 3 міс. 2017 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua