Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA- з позитивним прогнозом

19.12.2017
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA-, прогноз рейтингу змінено на «позитивний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом (відповідно до критеріїв розподілу банків на групи на 2017 рік) та станом на початок жовтня 2017 року банк посідає 22 місце за розміром активів серед 88 платоспроможних банків України. 100% істотної участі в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа представлена 42 відділеннями у 10 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу, а також виступає одним з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат компенсації клієнтам неплатоспроможних фінансових установ – за два роки банк виплатив компенсації клієнтам понад десяти збанкрутілих фінансових установ. Протягом поточного року банк почав активно розвивати гривневе роздрібне та Агро МСБ кредитування, що сприяло покращенню якості активів та зменшенню кредитного і валютного ризику.

Підтвердження рейтингів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» зі зміною прогнозу кредитного рейтингу на «позитивний» обумовлено прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, наявністю розвиненої регіональної мережі та картковим бізнесом, що сприяє нарощуванню клієнтської бази та зміцненню позицій на банківському ринку; а також фінансовою підтримкою з боку власника. Так у ІІІ кварталі поточного року акціонером було перераховано кошти для збільшення статутного капіталу на суму 1,2 млрд грн. Наразі кошти обліковуються на рахунку внесків за незареєстрованим статутним капіталом, триває процес погодження реєстрації збільшення капіталу з регулятором. Станом на 01.10.2017 р. значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) набуло рівня 11,85%, при мінімально необхідних 10%; регулятивний капітал при цьому склав 839,6 млн грн. Також акціонером укладено договори поруки з банком, за якими акціонер прийняв зобов’язання гарантувати виконання проблемними боржниками банку зобов’язань за кредитними договорами на суму 9,8 млн дол США, та розмістив в банку відповідну суму грошового покриття. Акціонер має намір до кінця року збільшити суму покриття до 15 млн дол США та конвертувати ці гарантійні депозити до статутного капіталу установи під час наступної емісії акцій у 2018 році.

Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи.

За результатами 9 місяців 2017 року діяльність ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» була збитковою внаслідок спрямування значного обсягу коштів на формування резервів під активні операції. Через це показники ефективності діяльності залишаються невисокими, однак відповідають затвердженому НБУ Плану заходів щодо усунення порушень економічних нормативів банку, та демонструють покращення. Так, за підсумками січня-вересня 2017 року чистий процентний дохід мав додатне значення (92 млн грн) та сприяв нарощенню чистого операційного доходу від основної діяльності до 247,7 млн грн (проти 53 млн грн за 9 місяців минулого року).

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2014-2016 рр. та 9 місяців 2017 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua