Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaA-, а також рейтинг депозитів на рівні 5+ (відмінна надійність)

03.04.2017
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaA-, прогноз «стабільний». Рейтинг депозитів підтверджено на рівні 5+ (відмінна надійність).

ПАТ «БАНК ФОРВАРД» здійснює свою діяльність з 2005 року. Особливу увагу банк приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам та депозитним програмам для населення України. Клієнтська база станом на початок 2017 року налічує майже 700 тис. осіб. У березні поточного року Національним банком України було узгоджено зміни до Статуту ПАТ «БАНК ФОРВАРД» у новій редакції та зареєстровано збільшення статутного капіталу до 540,7 млн. грн. Регіональна мережа банку представлена 20 відділеннями у 8 областях України.

ПАТ «БАНК ФОРВАРД» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на достатньому рівні, а їх якість залишається доброю. Фактичні значення нормативів ліквідності у декілька разів перевищують мінімально необхідні; активи та пасиви банку збалансовані за строками до погашення належним чином. Показники ефективності діяльності банку покращились, що було забезпечено нарощенням чистого процентного доходу, скороченням від’ємного результату від торговельних операцій, а також зменшенням адміністративних витрат. Незважаючи на формування значного обсягу резервів під активні операції, діяльність банку за підсумками 2016 року була прибутковою – чистий прибуток склав 6,2 млн. грн.

Підтвердження рейтингів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлено високими показниками ліквідності, диверсифікацією кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами, а також фінансовою підтримкою з боку власника банку у вигляді внесків до статутного капіталу та довгострокових кредитів. В свою чергу, слід зазначити, що банк надає послуги у високо ризикованому сегменті споживчого кредитування, що в умовах зниження реальних доходів населення підвищує уразливість до кредитного ризику. Також Рейтингове агентство зазначає збереження складної ситуації в економіці, що обмежує фінансові можливості населення і підприємств реального сектору та негативно впливає на рівень довіри до банківських установ.  

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: річна фінансова звітність за 2014-2016 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua