Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ АКБ «Львів» на рівні uaA- з прогнозом «у розвитку»

04.12.2018
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» на рівні uaA- з прогнозом «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5».

ПАТ АКБ «Львів» працює на банківському ринку з жовтня 1991 року. У вересні 2017 року ПАТ АКБ «Львів» подало необхідну документацію до Національного банку України щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера – швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG (провідна компанія з управління активами у сфері інвестицій, яка здійснює фінансування шляхом залучення позикового капіталу та фінансування за рахунок власних ресурсів у країнах з економікою, що розвивається; акціонери компанії – це ряд авторитетних установ на швейцарському фінансовому ринку).

Станом на початок жовтня 2018 року зареєстрований статутний капітал ПАТ АКБ «Львів» складав 338,9 млн грн. Основним акціонером установи виступає компанія ТОВ «Нью Прогрес Холдінг» (Україна), якій належало 49,58% акцій. Кінцевим бенефіціаром виступає фізична особа – громадянин Ісландії Маргеір Петурсон. Станом на 01.10.2018 року, швейцарський інвестор володів 40,44% акцій банківської установи. У червні 2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ «Львів» було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 99,5 млн грн шляхом приватного розміщення додаткових акцій (станом на початок листопада поточного року внески обліковувались на відповідному балансовому рахунку). Після реєстрації змін у Статуті установи статутний капітал становитиме 438,4 млн грн. Крім внесків до статутного капіталу новий інвестор надав банківській установі ресурси для подальшого кредитування клієнтів, а також розмістив додаткові кошти на умовах субординованого боргу.

Співвідношення адміністративних витрат банку до загальних доходів протягом аналізованого періоду зберігалось значним. Втім нарощення комісійних та процентних доходів сприяло позитивній динаміці чистого операційного доходу (+44% порівняно з результатом за 9 місяців минулого року), підтриманню коефіцієнта ефективності діяльності установи на прийнятному рівні – понад 120%, а також отриманню чистого прибутку в сумі понад 11 млн грн за підсумками січня-вересня 2018 року.

Підтвердження рейтингів ПАТ АКБ «Львів» обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів, позитивною динамікою основних фінансових показників, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази в розрізі джерел фінансування, кредиторів і галузей економіки. Додатково слід зазначити прибуткову діяльність установи, достатні показники ліквідності та ефективності діяльності. Разом з тим, Рейтингове агентство зазначає наявність концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, неповну збалансованість активів та пасивів за строками до погашення, збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, введенням правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: фінансова звітність за період 2015-2017 рр. та 9 міс. 2018 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.
 
Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua