Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Вінниці на рівні uaА- зі збереженням прогнозу «позитивний»

05.07.2017
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaА- із прогнозом «позитивний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем консолідованого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток міського господарства Вінниці у 2016 році продовжував знаходитись під тиском політичної нестабільності в Україні. За цього процесу в місті, на тлі зростання середньомісячної заробітної плати та зменшення заборгованості із її виплати, спостерігалось скорочення чисельності наявного населення. В зазначених умовах економічний комплекс міста продовжує демонструвати поступове відновлення: темпи реалізації промислової продукції, вкладення іноземних інвестицій, введення в експлуатацію житла, роздрібного та зовнішньоекономічного товарообороту перевищили середні значення по країні.

Зазначена тенденція, заходи з децентралізації, а також розширення кола платників податків, зборів до місцевого бюджету за рахунок приєднаних до міста у 2015 році територій, дозволили Вінниці і надалі збільшувати доходну частину бюджету, покращити диверсифікацію надходжень до нього та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Вінниці зріс порівняно із 2015 роком на 33,1% та становив 2 993,4 млн. грн., з них власні надходження збільшились в 1,6 рази до 1 599,5 млн. грн., офіційні трансферти з бюджетів вищих рівнів – на 13,2% до 1 393,8 млн. грн.

Здійснені надходження до бюджету дозволили профінансувати поточні видатки, а також в 1,8 рази до 598,6 млн. грн. збільшити асигнування на здійснення капітальних видатків.

Бюджет міста зведено з профіцитом в обсязі 154,3 млн. грн., проти 92,9 млн. грн. роком раніше. Показник загальної ліквідності бюджету зріс на 5,8 п. п. до 13,9% на 01.01.2017 р. та продовжує перебувати на високому рівні.

Місто продовжує співпрацювати з фінансовими інституціями у т. ч. міжнародними та розраховуватись за кредитами, які спрямовуються на розвиток міської інфраструктури. Консолідований борг міста протягом 2016 року зменшився на 1,2% та на 01.01.2017 р. становив 119,4 млн. грн., його співвідношення до доходної частини бюджету на 2016 рік (без урахування трансфертів) зменшилось на 4,4 п. п. та на 01.01.2017 р. становило 7,4%, що є прийнятним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: казначейська звітність, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2016 рік, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua