Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «СКАЙ БАНК» на рівні uaAA–

06.06.2022
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» на рівні uaAA-, прогноз рейтингу «негативний». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку, що обумовлено військовим станом, який запроваджено у зв’язку з початком війни Росії проти України, а також активними воєнними діями на території України, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» – один з перших комерційних банків Східної України, який було засновано 08.02.1991 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Регіональний комерційний банк «Регіон-банк». Банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом – основним акціонером виступає фізична особа Бабаєв Аріф (Казахстан), якому належить 99,44% капіталу. Банк співпрацює з клієнтами різних галузей економіки, при цьому пріоритетним напрямком співпраці є комплексне обслуговування клієнтів юридичних осіб та підприємців з використанням сучасних банківських технологічних рішень.

Протягом аналізованого періоду АТ «СКАЙ БАНК» дотримувалося всіх економічних нормативів НБУ. Регулятивний капітал Банку відповідає вимогам чинного законодавства та станом на 01.04.2022 р. складав 278,3 млн грн, в тому числі статутний капітал – 200,1 млн грн. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на початок квітня поточного року становив 34,5% (при мінімально необхідному 10%). В свою чергу, фактичні значення коефіцієнтів покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 1 419,6% та 178,1% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності, характерного для кризових періодів. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) станом на 01.04.2022 р. становило 323,8%, що із значним запасом перевищило мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

У аналізованому періоді основні показники ефективності діяльності АТ «СКАЙ БАНК» зазнали певного зниження, що було зумовлено зменшенням ринкової вартості ОЗДП і відповідно їх переоцінкою на фоні зростання процентних та адміністративних витрат. В свою чергу, враховуючи вагоме нарощення чистого процентного доходу та погашення заборгованості від окремих позичальників, Банку вдалося у минулому році розформувати частину резервів під заборгованість клієнтів за кредитами та отримати додатний фінансовий результат – чистий прибуток установи за підсумками 2021 року склав 20,4 млн грн (проти 32,5 млн грн за попередній рік). В свою чергу, підсумком діяльності Банку за січень-березень 2022 року став збиток у розмірі 189 тис. грн.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації, нарощенням ліквідності при поступовому збільшенні клієнтської бази, наявністю фінансової підтримки з боку акціонера та пов’язаних з ним осіб, нарощенням якісного кредитного портфеля, а також прийнятною структурою та якістю активів. У той же час, Рейтингове агентство зазначає зниження показників ефективності діяльності, збереження концентрації ресурсної бази у розрізі ключових контрагентів, недостатню збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршення умов діяльності та невизначеність щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СКАЙ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2019-2021 рр. та 3 місяців 2022 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтеся:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua