Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні uaAA–

23.09.2020
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні uaAA– з прогнозом «у розвитку». Також Рейтинговим агентством було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні 5 (відмінна надійність).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» – це перший в Україні банк, який було створено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб зі статусом «Перехідного банку». Банк є правонаступником ПАТ «ТЕРРА БАНК», який було визнано неплатоспроможним у серпні 2014 року. У березні 2015 року банк позбувся статусу «Перехідного банку» та отримав повну банківську ліцензію на право здійснення всіх банківських послуг юридичним та фізичним особам в межах чинного законодавства. Наразі банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи, що затверджено НБУ. Акціонерами виступають три фізичні особи-резиденти України.

Ринкова частка банку протягом останніх трьох років помітно зросла – за підсумками І півріччя 2020 року серед 75 банківських установ України АТ «КРИСТАЛБАНК» посіло 40 позицію за розміром активів та коштів населення; 31 – за розміром коштів юридичних осіб; 59 – за розміром балансового капіталу. Наразі банк активно розвиває співпрацю з населенням, надаючи, зокрема, послуги іпотечного кредитування, що сприяє покращенню диверсифікації активних операцій в розрізі контрагентів. АТ «КРИСТАЛБАНК» поступово нарощує свою присутність на ринку – протягом І півріччя 2020 року регіональна мережа була збільшена на 1 відділення (у Львівській області). Відповідно станом на 01.07.2020 р. регіональна мережа установи представлена головним офісом у м. Київ, а також 29 відділеннями у дев’яти областях України.

Банк має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті станом на початок липня поточного року склали відповідно 209% та 254% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості до короткострокових шоків ліквідності. Діяльність банку протягом останніх декілька років була прибутковою. В свою чергу, враховуючи формування додаткових резервів у І півріччі 2020 року (на суму понад 11 млн грн), чистий фінансовий результат установи за вказаний період був від’ємним. Збиток АТ «КРИСТАЛБАНК» за січень-червень поточного року склав 4,1 млн грн. Разом з цим, чистий операційний дохід демонструє відносно стабільну динаміку, що сприяє утриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності банківської установи на прийнятному рівні – майже 120% за підсумками І півріччя 2020 року.

Підтвердження рейтингів АТ «КРИСТАЛБАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації та наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів; незначним рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів; поступовим зменшенням концентрації кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами; високими показниками ліквідності, а також достатніми показниками ефективності. В свою чергу, у структурі зобов’язань зберігається суттєвий обсяг коштів на вимогу, що підвищує чутливість до ризику ліквідності. Разом з цим банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними згідно з вимогами нормативних актів НБУ. Також на рейтинги установи впливає посилення чутливості банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр. та І півріччя 2020 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua