Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК 3/4» на рівні uaA– зі «стабільним» прогнозом

06.03.2019
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» на рівні uaA– зі «стабільним» прогнозом. Рейтинг депозитів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК 3/4» працює на фінансовому ринку з 2008 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банку виступає Іщенко В.А. (Голова Правління). У листопаді 2018 року була здійснена державна реєстрація Статуту АТ «БАНК 3/4» в новій редакції, відповідно до якої було змінено найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4».

Регулятивний капітал банку станом на початок поточного року складав майже 500 млн грн, в тому числі капітал І рівня – 465,8 млн грн. Установа має суттєвий запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, фактичні значення нормативів ліквідності протягом аналізованого періоду у декілька разів перевищували мінімально необхідні та станом на початок січня 2019 року перебували на рівні 150-180%. Також слід зазначити, що АТ «БАНК 3/4» з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року.

АТ «БАНК 3/4» є високорентабельним, про що свідчить фінансовий результат установи та показники ефективності діяльності протягом останніх років. Так, за підсумками 2018 року чистий операційний дохід банку становив понад 330 млн грн, а чистий прибуток склав 46,7 млн грн (60 млн грн – за 2017 рік). Банк отримує значний обсяг чистого операційного доходу від основної діяльності, який з певним запасом перевищує загальні адміністративні витрати – значення коефіцієнта ефективності діяльності за результатами діяльності впродовж 2018 року склало понад 130%.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» обумовлено високими показниками капіталізації, ліквідності та ефективності основної діяльності при збереженні доброї якості робочих активів. У той же час, Рейтингове агентство відзначає збереження концентрації кредитного портфеля, а також ресурсної бази в розрізі ключових контрагентів. На рейтинги банківської установи також впливає збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК 3/4», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2016-2018 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua