Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК ¾» на рівні uaA з прогнозом «у розвитку»

14.09.2021
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК ¾» на рівні uaA з прогнозом «у розвитку». Рейтинг депозитів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК ¾» працює на фінансовому ринку з 2008 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банку виступає Іщенко В.А. (Голова Правління). Банківська установа є активним учасником на ринку валютообмінних (конверсійних) операцій, а також активно інвестує кошти в державні інструменти з фіксованою доходністю.

Регулятивний капітал банку станом на початок липня 2021 року складав 471,3 млн грн, з яких понад 95% – капітал І рівня. Установа має суттєвий запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, адекватність регулятивного капіталу у понад 14 разів перевищує встановлений регулятором рівень, а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становили відповідно 515% та 405% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення нового пруденційного нормативу - коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.07.2021 р. становить 134%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (80%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

За підсумками І півріччя 2021 року чистий операційний дохід банку становив близько 102,7 млн грн, а чистий прибуток склав 11,6 млн грн. Рівень покриття адміністративних витрат чистим операційним доходом (коефіцієнт ефективності діяльності) в аналізованому періоді зріс до 133% (проти 97% за аналогічний період минулого року), що обумовлено оптимізацією адміністративних витрат та позитивною динамікою чистого процентного доходу. Відповідно показники базової рентабельності активів та капіталу залишаються на достатньому рівні, що свідчить про достатню можливість установи генерувати капітал за рахунок результатів діяльності за умови збереження прийнятної якості доходних активів.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК ¾» обумовлено високими показниками капіталізації, ліквідності та прийнятними показниками ефективності основної діяльності при збереженні доброї якості робочих активів. У той же час, Рейтингове агентство відзначає недостатню збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, а також збереження концентрації кредитного портфеля та ресурсної бази в розрізі ключових контрагентів. На рейтинги банківської установи також впливає чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено епідеміологічною ситуацією в країні, а також введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК ¾», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2018-2020 рр. та І півріччя 2021 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua