Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaAA+

06.06.2022
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaAA+ прогноз «негативний». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку. Рейтинг надійності банківських вкладів було підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність). Збереження кредитного рейтингу у Контрольному списку з негативним прогнозом обумовлено військовим станом, який запроваджено у зв’язку з початком війни Росії проти України, а також активними воєнними діями на території України, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк) здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок квітня 2022 року Банк посідав 17 позицію за розміром активів серед 69 банків України. Єдиним акціонером банківської установи виступає Олександр Ярославський, власник групи DCH. На думку Рейтингового агентства, входження Банку до однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH створює надійну основу та додаткові можливості для подальшого розвитку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу. Завдяки активному впровадженню нових програм кредитування (в тому числі в рамках державних програм), подальшого розвитку роздрібного, агро та корпоративного кредитування, відбувається нарощення працюючого кредитного портфеля, що відобразилось на покращенні показників ефективності діяльності.

Слід зазначити, що Банк з достатнім запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) – станом на початок квітня 2022 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 155% та 150% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.04.2022 р. складало 141%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

Показники ефективності діяльності зберігаються на доброму рівні і мають тенденцію до покращення, незважаючи на складні умови під час військових дій. Так, у І кварталі 2022 року відбулося вагоме нарощення чистого процентного доходу, який становив 236 млн грн, що на 50% перевищило результат аналогічного періоду минулого року та сприяло утриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності на рівні понад 160%. Враховуючи отримання додаткових доходів у вигляді фінансової допомоги, Банку вдалося сформувати додаткові резерви під заборгованість клієнтів за кредитами та отримати при цьому додатний фінансовий результат – чистий прибуток установи за підсумками 2021 року та І кварталу 2022 року склав 560,9 млн грн та 60,8 млн грн відповідно.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено збереженням показників ефективності діяльності на доброму рівні та їх покращенням, прибутковою поточною діяльністю, покращенням показників капіталізації, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, зростанням працюючого кредитного портфеля, скороченням проблемного кредитного портфеля, утриманням обсягів резервування на достатньому рівні, а також наявністю фінансової підтримки з боку акціонера банківської установи. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає недостатню збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, чутливість банківської системи до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2019-2021 рр. та 3 місяці 2022 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua