Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA– з прогнозом «у розвитку»

14.01.2019
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA– з прогнозом рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок жовтня 2018 року банк посідав 20 місце за розміром активів серед 81 банку України. Єдиним акціонером банку виступає компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа представлена 37 відділеннями у 8 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу, а також виступає одним з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат компенсації клієнтам неплатоспроможних фінансових установ – за два роки банк виплатив компенсації клієнтам понад десяти збанкрутілих фінансових установ. Протягом аналізованого періоду банк активно розвивав гривневе роздрібне кредитування та кредитування клієнтів агробізнесу.

Зниження рівнів регулятивного капіталу та відповідно нормативу адекватності регулятивного капіталу у ІІІ кварталі 2018 року було обумовлено збільшенням сформованих резервів під кредити декількох боржників, яке стало наслідком виконання рекомендацій Національного банку, в тому числі за підсумками стрес-тестування. З метою підтримки економічних нормативів капіталу та виконання Програми капіталізації, акціонер Банку 05.11.2018 року прийняв рішення про збільшення статутного капіталу. Крім цього, в IV кварталі 2018 року Банк отримав позитивний ефект від врегулювання суттєвої суми проблемної кредитної заборгованості. Завдяки вжитим акціонером та керівництвом Банку заходів станом на 28.12.2018 р. регулятивний капітал Банку було збільшено до суми понад 1 млрд грн, а розрахункове значення нормативу адекватності капіталу (Н2) перевищило 13% (при мінімально необхідних 10%). Відповідно спостерігалось покращення і інших нормативів банківської установи.

Основні показники ефективності діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» зберігаються невисокими та суттєво залежать від якості активів, а також результату торговельних операцій, проте мають позитивну динаміку порівняно із аналогічним періодом минулого року. За підсумками 9 місяців 2018 року чистий операційний дохід мав додатне значення та становив понад 490 млн грн, коефіцієнт ефективності діяльності при цьому досяг позначки 115,2%, грошовий потік від операційної діяльності є на 152 млн грн вищим порівняно із аналогічним періодом минулого року, що є свідченням глибоких структурних змін у якості управління активами та пасивами Банку. Протягом 2018 року Банком було забезпечено зростання високодохідного роздрібного кредитного портфеля, низькоризикового кредитного портфель клієнтів агропромислового сектору та МСБ більше ніж у 2 рази; обсяг чистого комісійного доходу (з врахуванням фактичного результату від операцій із іноземною валютою) за 9 місяців 2018 року склав на 67 млн грн більше порівняно із аналогічним періодом 2017 року. Водночас, беручи до уваги значні відрахування в резерви під заборгованість клієнтів за кредитами, станом на 28.12.2018 р. збиток поточного року становив 144,0 млн грн.

Підтвердження рейтингів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено позитивною динамікою розвитку роздрібного кредитування та кредитування клієнтів агропромислового сектору, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, наявністю розвиненої регіональної мережі та картковим бізнесом, що сприяє нарощуванню клієнтської бази та зміцненню позицій на банківському ринку, а також фінансовою підтримкою з боку власника. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2015-2017 рр. та 11 місяців 2018 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua