Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaBBB+, а також рейтинг депозитів на рівні 5 (відмінна надійність)

20.03.2019
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaBBB+, прогноз «у розвитку». Рейтинг депозитів підтверджено на рівні 5 (відмінна надійність).

АТ «БАНК ФОРВАРД» здійснює свою діяльність в напрямку роздрібного бізнесу. Особливу увагу банк приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам та депозитним програмам для населення України. Клієнтська база станом на початок 2019 року налічує понад 830 тис. осіб. Установа активно розвиває надання послуг клієнтам за допомогою дистанційних каналів обслуговування. Регіональна мережа покриває населенні пункти з населенням більше 50 тис. та представлена 18 відділеннями та понад 50 міні-офісами.

Обсяг високоліквідних активів АТ «БАНК ФОРВАРД» підтримується на достатньому рівні та удвічі перевищує зобов’язання на вимогу. За рахунок нарощення статутного капіталу у минулому році банк має певний профіцит ліквідності – станом на початок 2019 року тимчасово вільні кошти у сумі 120 млн грн інвестовано в депозитні сертифікати НБУ. Активи та пасиви збалансовані за строками до погашення належним чином. Завдяки додатковим внескам акціонера капіталізація банківської установи підтримується на достатньому рівні та відповідає вимогам законодавства. Додатково регулятивний капітал захищений наявною у власності нерухомістю.

Від’ємний фінансовий результат банку за підсумками минулого року склав 165,2 млн грн, що в тому числі обумовлено формуванням додаткових резервів під активні операції. Адміністративні витрати покриваються чистим операційним доходом на 85%. В свою чергу, нарощення власного капіталу у структурі пасивів має посприяти покращенню показників ефективності діяльності у майбутньому. Також, окремо можна зазначити, що з моменту капіталізації, банк вів прибуткову діяльність, про що свідчить приріст як власного (з 231 млн грн на 01.08.2018р. до 241 млн грн на 01.01.2019р.), так і регулятивного капіталу (з 237 млн грн на 01.08.2018р. до 250 млн грн на 01.01.2019р.).

Підтвердження рейтингів АТ «БАНК ФОРВАРД» на вказаному рівні обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку власника, достатніми показниками ліквідності, збалансованістю активів і пасивів за строками до погашення, а також диверсифікацією клієнтського кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами. В свою чергу, слід зазначити, що банк надає послуги у високо ризикованому сегменті споживчого кредитування, що в умовах зниження реальних доходів населення підвищує уразливість до кредитного ризику. Також Рейтингове агентство зазначає збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що пов’язано з волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці та обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua