Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів» на рівні uaAА–

13.05.2022
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» на рівні uaAА– з прогнозом «негативний». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку. Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

Нова структура власності АТ АКБ «Львів» (далі — Банк Львів) зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії. У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал Банку Львів збільшився на 133 млн грн. У січні 2022 року Національний банк України здійснив реєстрацію набуття міжнародною фінансовою установою Північна Екологічна Фінансова Корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) істотної участі у розмірі 13,94% статутного капіталу Банку Львів. Акціонерами було внесено кошти у розмірі 270 млн грн до статутного капіталу, який станом на 01.04.2022 р. склав 708,4 млн грн. Як наслідок частка акцій у володінні ResponsAbility Participations AG та ТОВ «НЬЮ ПРОГРЕС ХОЛДІНГ» змінилася і станом на 01.04.2022 р. склала відповідно – 48,56% та 27,98%. Регіональна мережа установи представлена Головним офісом та 19 відділенням у 7 областях України, в т. ч. у столичному регіоні. Переважно банк представлений у Західному регіоні, найбільша кількість відділень розташована у м. Львів та Львівській області.

Протягом аналізованого періоду Банк Львів виконував усі економічні нормативи та ліміти валютної позиції. Також слід зазначити, що банк з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. За підсумками 2021 року та І кварталу 2022 року діяльність АТ АКБ «Львів» була прибутковою, чому зокрема сприяло нарощення якісного кредитного портфеля, що відобразилось на вагомому прирості чистого процентного доходу. Чистий прибуток за підсумками минулого року та січня-березня 2022 року становив 71,2 млн грн та 30,5 млн грн відповідно, що є найбільшими показниками за останні роки. Співвідношення адміністративних витрат до сукупного доходу зберігається на невисокому рівні, що на фоні зростаючої динаміки комісійних та процентних доходів сприяє високому значенню коефіцієнта ефективності діяльності – понад 160% за підсумками січня березня 2022 року.

Підтвердження кредитного рейтингу банку ґрунтується на: сильній фінансовій підтримці з боку акціонерів, приєднанні до складу акціонерів міжнародної фінансової корпорації NEFCO, зміцненню ринкових позицій установи, нарощенні статутного капіталу, позитивній динаміці основних фінансових показників, прийнятній диверсифікації ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Слід також відзначити подальше поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та покращення показників ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження, уповільнення економіки. Негативний прогноз кредитного рейтингу та збереження у Контрольному списку обумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки. У той же час, впровадження нової стратегії банку, збільшення капіталу банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищення його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, у тому числі: фінансова звітність за період 2019-2021 рр. та 3 місяці 2022 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua