Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів» на рівні uaA з прогнозом «у розвитку»

01.07.2020
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» на рівні uaA з прогнозом рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

Нова структура власності АТ АКБ «Львів» (далі — Банк Львів) зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії. У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал Банку Львів збільшився на 133 млн грн. — до 438,4 млн грн. Значні внески до статутного капіталу, зроблені Swiss ResponsAbility, забезпечили банку необхідні засоби для збільшення свого кредитного портфеля, до того ж ResponsAbility розмістив додаткові кошти на умовах субординованого боргу. Наразі триває процес нарощення статутного капіталу за рахунок конвертації частки коштів субординованого боргу – на суму 104 млн грн. Тобто, після завершення процедури реєстрації змін у капіталі установи, статутний капітал становитиме 542,4 млн грн. Регіональна мережа установи представлена головним офісом та 21 відділенням у 7 областях України, в т. ч. у столичному регіоні. Переважно банк представлений у Західному регіоні, найбільша кількість відділень розташована у м. Львів та Львівській області.

Протягом аналізованого періоду банк дотримувався пруденційних нормативів та лімітів валютної позиції. Також слід зазначити, що АТ АКБ «Львів» з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. На відміну від попередніх років, діяльність АТ АКБ «Львів» за підсумками 2019 року та І кварталу 2020 року була прибутковою, чому зокрема сприяло нарощення якісного кредитного портфеля, що відобразилось на вагомому прирості чистого процентного доходу. Додатний фінансовий результат за підсумками минулого року та І кварталу поточного року становив відповідно 19 млн грн та 13,5 млн грн.

Підтвердження рейтингів Банку Львів ґрунтується на оцінці та позитивній динаміці таких показників, як: сильна фінансова підтримка з боку акціонерів, позитивна динаміка основних фінансових показників, прийнятна диверсифікація ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Крім того, слід також відзначити подальше поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та покращення показників ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження, уповільнення економіки. У той же час, впровадження нової стратегії банку швейцарським акціонером, зобов'язання обох власників забезпечити необхідні кошти і збільшити капітал банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищення його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості. Прогноз кредитного рейтингу «у розвитку» обумовлений невизначеністю щодо впливу на фінансовий стан банківської установи очікуваного суттєвого сповільнення ділової активності внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації в країні та введених економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, в тому числі: фінансова звітність за період 2017-2019 рр. та січень-березень 2020 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua