Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів» на рівні uaA та змінило прогноз рейтингу на «позитивний»

26.11.2019
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» на рівні uaA зі зміною прогнозу на «позитивний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

З моменту заснування у 1991 році АТ АКБ «Львів» (далі - Банк Львів) працює на Західній Україні. Нова структура власності Банку Львів зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії. У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал АТ АКБ «Львів» за минулий рік збільшився на 133 млн грн. Значні внески до статутного капіталу, зроблені Swiss ResponsAbility, забезпечили банку необхідні засоби для збільшення свого кредитного портфеля, до того ж ResponsAbility розмістив додаткові кошти на умовах субординованого боргу. Наразі триває процес нарощення статутного капіталу за рахунок конвертації частки коштів субординованого боргу – на суму 104 млн грн. Тобто, після завершення процедури реєстрації змін у капіталі Установи, статутний капітал становитиме 542,4 млн грн.

Протягом аналізованого періоду банк дотримувався пруденційних нормативів та лімітів валютної позиції. Фактичні значення нормативів ліквідності протягом аналізованого періоду зберігались на достатньому рівні, щоб нівелювати поточні ризики ліквідності, та суттєво перевищували мінімально необхідні значення. Також слід зазначити, що АТ АКБ «Львів» з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. На відміну від попереднього року, діяльність АТ АКБ «Львів» за підсумками січня-вересня поточного року була прибутковою, чому зокрема сприяло нарощення якісного кредитного портфеля, що відобразилось на вагомому прирості чистого процентного доходу. Чистий прибуток банку за підсумками 9 місяців 2019 року склав 13,4 млн грн.

Підтвердження кредитного рейтингу Банку Львів зі зміною прогнозу на «позитивний» ґрунтується на оцінці та позитивній динаміці таких показників, як: сильна фінансова підтримка з боку акціонерів, позитивна динаміка основних фінансових показників, прийнятна диверсифікація ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Крім того, слід також відзначити подальше поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та значне зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та покращення показників ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження, уповільнення економіки. У той же час, впровадження нової стратегії банку швейцарським акціонером, зобов'язання обох власників забезпечити необхідні кошти і збільшити капітал банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищенння його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, в тому числі: фінансова звітність за період 2016-2018 рр. та січень-вересень 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua