Друк

IBI-Rating оновило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Хмельницький

01.12.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про оновлення кредитного рейтингу міста Хмельницький на рівні uaА з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Хмельницький має потужну диверсифіковану економіку, основу якої складають торгівля та переробна промисловість. У місті з населенням 274 тис. осіб зареєстровано понад 22 тис. підприємців та 12,4 тис. підприємств. Виробничу діяльність здійснюють близько 200 промислових підприємств. Ряд показників соціально-економічного розвитку є вищими у порівнянні з показниками по Україні в цілому, зокрема: обсяг введення в експлуатацію житла у розрахунку на 1 мешканця, роздрібний товарооборот на 1 мешканця, співвідношення обсягу власних доходів бюджету міста в розрахунку на одного мешканця. За результатами I півріччя 2020 року оборот роздрібної торгівлі, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, збільшився на 17,5%. При цьому окремі показники мають нижчий рівень, ніж по Україні в цілому (рівень оплати праці; зовнішньоторговельний товарообіг у розрахунку на 1 мешканця; обсяг реалізованої промислової продукції на1 мешканця).

2.Рівень бюджетного забезпечення міста та боргове навантаження

Бюджет Хмельницького має помірну залежність від вхідних трансфертів та добру диверсифікацію власних доходів за джерелами наповнення та платниками. Надходження до бюджету за 6 міс. 2020 року у порівняння з аналогічним періодом попереднього року знизились на 20,7% та склали 1,29 млрд грн, Власні надходження (без врахування трансфертів) зменшились на 1,93% та склали 952,1 млн грн. Співвідношення обсягу власних доходів бюджету міста за 6 міс. 2020 року в розрахунку на одного мешканця є вищим, ніж по Україні в цілому (3,5 тис. грн по м. Хмельницький проти 3,3 тис. грн по Україні). Зберігається достатній рівень ліквідності та низькі показники консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету. При цьому наявна потреба у здійсненні значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру у зв’язку з високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста

3. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу
Конкурентною перевагою для розвитку бізнесу в Хмельницькому є територіальна близькість до перспективних зарубіжних ринків та добре транспортне сполучення (місто розташовано на перетині двох європейських автомобільних шляхів та маршруту загального державного значення, має розвинену систему залізничного транспорту).

Місто має розвинену бізнес-інфраструктуру: наявні вільні виробничі, торговельні, офісні приміщення та земельні ділянки, що можуть бути використані для розвитку бізнесу, ведуться роботи у напрямку створення індустріального парку, реалізуються програми з підвищення енергоефективності.

4. Якість міської промислової та інвестиційної політики

Місто характеризується прозорістю діяльності міської влади та якісною організацією комунікації з потенційними інвесторами. Проводиться ефективна промислова та інвестиційна політика, спрямована на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва. Наявний досвід успішної реалізації інвестиційних проектів, в тому числі, з залученням іноземних ресурсів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Хмельницький, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua