Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів»

11.06.2024
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» на рівні uaAA, з прогнозом «у розвитку». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку, що обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність. Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

Нова структура власності АТ АКБ «Львів» (далі — Банк Львів) зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії.

У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал Банку Львів збільшився на 133 млн грн. 29 березня 2021 року Національний банк України погодив набуття міжнародною фінансовою установою Північна Екологічна Фінансова Корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, Nefco) істотної участі у розмірі 13,94% статутного капіталу Банку Львів. У ІІ кварталі 2021 року акціонерами було внесено кошти у розмірі 270 млн грн до статутного капіталу, який станом на 01.04.2024 р. склав 708,4 млн грн. Таким чином частка акцій у володінні ResponsAbility Participations AG та ТОВ «НЬЮ ПРОГРЕС ХОЛДІНГ» складає відповідно – 48,56% та 27,98%. Регіональна мережа установи представлена Головним офісом та 19 відділенням у 7 областях України, в т. ч. у столичному регіоні. Переважно банк представлений у Західному регіоні, найбільша кількість відділень розташована у м. Львів та Львівській області.

Протягом аналізованого періоду Банк Львів виконував усі економічні нормативи та ліміти валютної позиції. Також слід зазначити, що банк з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR). За підсумками 3 місяців 2024 року діяльність АТ АКБ «Львів» була прибутковою, чому зокрема сприяло нарощення кредитного портфелю, що відобразилось на прирості чистого процентного доходу. Позитивний фінансовий результат за підсумками 3 місяців 2024 року у порівнянні з результатами аналогічного періоду минулого року збільшився у 2,8 рази - до 51,2 млн грн. Співвідношення адміністративних витрат до сукупного доходу зберігається на невисокому рівні, що на фоні зростаючої динаміки комісійних та процентних доходів сприяє високому значенню коефіцієнта ефективності діяльності – понад 165% за підсумками І кварталу 2024 року.

Підтвердження кредитного рейтингу банку ґрунтується на: сильній фінансовій підтримці з боку акціонерів, в тому числі стратегічних інвесторів – швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG та міжнародної фінансової корпорації NEFCO, зміцненню ринкових позицій установи, позитивній динаміці основних фінансових показників, добрій диверсифікації ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Слід також відзначити подальше поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та високі показники ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, уповільнення економіки, тривалі військові дії на території України через агресію з боку РФ. У той же час, впровадження нової стратегії банку, заплановане нарощення статутного капіталу банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищення його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, у тому числі: фінансова звітність за період 2021-2023 рр. та 3 місяці 2024 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua