Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

03.06.2024
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaВВВ- з прогнозом «у розвитку» та збереженням у Контрольному списку (CreditWatch). Рейтинг інвестиційної привабливості було підтверджено на рівні invА.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «–» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни рівня кредитного рейтингу протягом року. Знаходження у Контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт. З самого початку повномасштабної війни Харків дуже сильно потерпає від агресії РФ: місто піддається ракетним обстрілам, внаслідок чого суттєво постраждала як промислова, так і цивільна інфраструктура.

Протягом 2023 року припинили діяльність 0,4 тис. юридичних осіб та 15,2 тис. фізичних осіб-підприємців. Перемістили бізнес з м. Харкова та змінили юридичну адресу 0,8 тис. юридичних осіб та 0,7 тис. фізичних осіб-підприємців. Але, незважаючи на військову агресію, у місті протягом 2023 року було зареєстровано понад 1,5 тис. нових юридичних осіб та близько 13,9 тис. нових фізичних осіб-підприємців. Змінили податкову адресу на Харківську міську територіальну громаду 1,1 тис. юридичних осіб та майже 1,0 тис. фізичних осіб-підприємців.

На розвиток економіки м. Харкова суттєвий вплив має малий бізнес. За даними Головного управління ДПС у Харківській області станом на 01.01.2024 р. кількість фізичних осіб-підприємців по місту Харкову склала 118 209 осіб, тоді як на початок минулого року їх кількість становила 119 743 особи. З початку активних бойових дій на території міста Харкова об’єкти споживчого ринку (підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринки та торговельні майданчики) зазнали значних пошкоджень та руйнувань. Незважаючи на це, значна кількість підприємств продовжує свою роботу, в тому числі, ряд підприємств ресторанного господарства перетворились на волонтерські кухні.

06 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Харкову звання «Місто-герой України» з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених при захисті свого міста від збройної агресії РФ проти України.

2. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

Ґрунтуючись на положеннях нормативно-правових актів, в процесі виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік вдалося уникнути критичного скорочення основних дохідних джерел та забезпечити збалансованість бюджету, оптимізувати структуру витрат та їх переорієнтованість на підтримку життєдіяльності населення міста Харкова.

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік надійшло 15 824,0 млн грн, з яких доходи загального фонду склали 13 216,6 млн грн (83,5%), спеціального – 174,8 млн грн (1,1%), трансферти – 2 432,6 млн грн (15,4%).

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 2023 рік надійшло 18 170,93 млн грн. (+15,39% у порівнянні з попереднім роком), з яких 79,75% склали власні доходи. У порівнянні з 2022 роком, обсяг власних доходів збільшився на 1 млрд грн (+8,21%). Виконання уточнених планових показників бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік по доходах склало 83,5%. При цьому план за власними доходами було виконано на 96,35%, план за трансфертами-на 54,75%.

За 2023 рік видатки бюджету Харківської МТГ склали 17,34 млрд грн (-19,78% у порівнянні з попереднім роком). Постійні обстріли області та міста Харкова визначили першочергове фінансування витрат, що спрямовані на забезпечення функціонування сфер життєдіяльності міської територіальної громади та інфраструктурних ремонтно-відновлюваних робіт – витрати на сферу ЖКГ мали суттєву питому вагу в загальному обсязі видатків (26,63% видатків без врахування міжбюджетних трансфертів). Видатки на економічну діяльність склали 31,92% від загального обсягу. Також значна частина видатків бюджету громади була спрямована на освіту (24,51% від загального обсягу видатків, -8,84% у порівнянні з 2022 роком).

План за видатками без врахування міжбюджетних трансфертів було виконано на 80,37%, з трансфертами – на 80,22%. Найбільш суттєве недовиконання бюджетного розпису спостерігалось за статтею «Економічна діяльність» (58,92%). План по видатках на міжбюджетні трансферти було виконано на 71,97%.

В 2023 році реверсна дотація з бюджету громади не перераховувалась, а з міжбюджетних трансфертів була перерахована до державного бюджету лише субвенція на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в обсязі 197,62 млн грн з загального фонду та 74,77 млн – зі спеціального фонду. Боргова політика Харківської міської влади визначається потребою у залученні додаткового фінансування для реалізації проєктів з відновлення міської інфраструктури. Запозичення здійснюються як Харківською міською радою, так і комунальними підприємствами, у т. ч. під гарантії міської влади. Співвідношення прямого боргу на 01.01.2024 р. до обсягу власних доходів бюджету Харківської МТГ за 2023 рік становило 2,49%.

Станом на 01.01.2024 р. загальна сума залишків за гарантованими кредитами міської ради складала 766 957,68 тис грн (5,29% від обсягу власних доходів громади на 2023 рік). Сума прямого боргу та гарантованих кредитів (враховуючи лише фактичні залишки на 01.01.2024 р.) складала 1 127 842,88 тис. грн (7,78% від власних доходів бюджету громади за 2023 рік). Сума консолідованого боргу без врахування простроченої кредиторської заборгованості комунальних підприємств дорівнювала на початок 2024 року 7 392 468,88 тис. грн (51,02% від власних доходів бюджету громади за 2023 рік). З урахуванням простроченої кредиторської заборгованості комунальних підприємств, обсяг консолідованого боргу зростає до 33,8 млрд грн, що в 2,3 рази перевищує обсяг власних доходів бюджету громади за 2023 рік.

Таким чином, пряме боргове навантаження є невисоким, а консолідоване є значним. Крім того, враховуючи, що суттєвий обсяг боргу номінований в іноземній валюті, мають місце валютні ризики. Частково зменшують ризики довгостроковий період погашення основної суми боргу за угодами про субкредитування та відсутність пікових навантажень.

На тлі постійних ракетних обстрілів мали місце періодичні затримки з обслуговуванням комунальними підприємствами залучених коштів.

3. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу

Особливістю економіко-географічного положення м. Харків є його розташування на перетині ряду важливих транспортних шляхів. Сьогодні він є дуже великим транспортним вузлом: залізничні шляхи та автомагістралі ведуть на Донбас, до Криму, до портів Чорного, Азовського й Балтійського морів, до багатьох великих індустріальних центрів, які розташовані за межами України.

Харків має потужний кадровий потенціал - він є ключовим науковим осередком країни з розгалуженою системою науково-дослідницьких інститутів та вищих навчальних закладів. За кількістю наукових і науково-технічних організацій Харків займає друге місце в країні після м. Києва. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. В місті наявна розгалужена транспортна, промислова, торгівельна та бізнес-інфраструктура, що створює сприятливі умови для розвитку бізнесу. Але на даний час внаслідок воєнних дій спостерігається пошкодження значної частини інфраструктури на території м. Харків. Також існує загроза знищення матеріальних активів та наявні певні ускладнень при веденні бізнесу (порівняно із містами, розташованими на значному віддаленні від лінії військового протистояння).

4. Бізнес-середовище та інвестиційна політика місцевої влади

Місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток.

З метою підвищення інвестиційної привабливості громади, м. Харків співпрацює з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody’s Investors Service Inc» та «Fitch Ratings Ltd». Станом на 01.03.2024 р. м. Харків має наступні кредитні рейтинги від міжнародних рейтингових агентств :
  • «Moody’s Investors Service Inc»- довгостроковий рейтинг емітентa за міжнародною шкалою в іноземній та національній валюті на рівні «Caa3», прогноз «стабільний», базова оцінка кредитоспроможності на рівні «саа3»; 
  • «Fitch Ratings Ltd» – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «СС», довгострокові IDR у національній валюті «CCC–».
09.02.2024 «Moody’s Investors Service» змінив кредитний прогноз міста Харкова з «негативного» на «стабільний» та підтвердив довгостроковий рейтинг емітента в іноземній і національній валютах на рівні «Caa3» та базову кредитну оцінку (BCA) «caa3». Moody’s відмічає, що Харків зміг адаптуватися до роботи в умовах військового конфлікту та продовжувати виконувати адміністративні обов’язки шляхом коригування послуг, що надаються, та мінімізації тиску на фінансові показники. Moody’s також відмічає, що місто погасило більшість своїх боргів і здатне обслуговувати решту непогашених боргів, які лишилися на дуже низькому рівні. Підтвердивши рейтинг «Саа3», «Moody’s Investors Service Inc» залишив рейтинг міста Харкова на один щабель вище рейтингу уряду України.

В місті діє Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки. Продовжується реалізація «Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва м. Харкова на 2021-2025 рр. та реалізація «Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 рр.».

З вересня 2016 року на трьох мовах функціонує інформаційний ресурс «Навігатор інвестора. Харків», мета якого – формування позитивного інвестиційного іміджу міста та залучення вітчизняних, іноземних інвестицій в його економіку та соціальний розвиток.

В 2019 році в Харкові було відкрито Науковий парк «Синергія», місією якого є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, та бізнес-інкубатор, де науковцям допомагатимуть комерціалізувати свої ідеї та розробки. Також в місті працює комунальна установа «Офіс реформ», що займається впровадженням нових технологій в усі сфери життєдіяльності: побудова комунікації міської влади і городян, створення «розумного» міста, впровадження смарт-технологій та електронного урядування. Харків активно підтримує та розвиває кластерні ініціативи – в місті на даний час діють 8 кластерів. Здійснюється активна робота в напрямку промоції інвестиційного потенціалу міста. Наявний досвід успішної співпраці з іноземним інвесторами за рядом інфраструктурних проєктів. Але через триваючі активні обстріли Харкова зберігаються значні операційні та інвестиційні ризики.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua