Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

17.05.2024
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади (далі Вінницька МТГ) на рівні uaА+ з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни кредитного рейтингу протягом року. Знаходження у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку

Економіка Вінницької МТГ характеризується багатогалузевою промисловістю, розвиненою сервісною, соціальною, комунальною та транспортною інфраструктурою. До основного кола промислових підприємств входить понад 300 компаній. Основу промислового комплексу громади формують підприємства енергетики, харчової, деревообробної, хімічної та машинобудівної галузей. Структура промислового комплексу громади орієнтована, переважно, на внутрішній ринок.

До вторгнення РФ в місті щорічно реєструвалось понад 500 юридичних осіб та 1,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Протягом дії воєнного стану до Вінницької громади релокувалися 353 суб’єкти господарювання станом на кінець 2023 року, а саме: 115 юридичних осіб та 238 ФОП. Ними було створено 1 737 робочих місць у громаді.

Релокований бізнес включає представників різних сфер економічної діяльності, які займаються: машинобудуванням, гуртовою та роздрібною торгівлею, переробною і транспортною промисловістю, науковою та технічною діяльністю, комп'ютерним програмуванням, сільським/лісовим/рибним господарством, а також мистецтвом, спортом, сферою розваг та відпочинку, наданням юридичних послуг та комп'ютерним програмуванням, дослідженням й експериментальними розробками у сфері інших природничих і технічних наук, будівництвом доріг та автострад.

Місцевий аграрний бізнес продовжує працювати та намагається розвиватися, попри перешкоди. В аграрній сфері на даний час працюють 13 сільськогосподарських підприємств, 22 фермерських господарства та майже 9,5 тис. особистих селянських господарств. Діяльність місцевих аграріїв здебільшого базується на вирощуванні та збуті зернових та технічних культур. Господарський комплекс Вінницької міської ТГ не має значної залежності від діяльності окремих підприємств (груп компаній) чи підприємств однієї галузі.

2. Ефективність фінансової політики

Незважаючи на те, що виконання бюджету протягом 2022-2023 років відбувалось в умовах воєнного стану, обсяг власних доходів громади за результатами 2022 року збільшився на 23,02% у порівнянні з 2021роком, а за результатом 2023 року - на 13,55% у порівнянні з 2022 роком. Питома вага власних доходів бюджету громади за результатами 2022 року склала 85,12% (проти 80,82% за результатами 2021 року); за результатами 2023 року - 85,3%. Бюджет Вінницької міської ТГ має незначну концентрацію за платниками податків - питома вага податків ТОП-20 платників за 2023 рік склала 11,34%.

Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) Вінницької громади є вищим за середній по країні, через що до неї застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації. Обсяг реверсної дотації за 2023 рік дорівнює 388,58 млн грн. Обсяг власних доходів бюджету Вінницької міської ТГ у розрахунку на 1 мешканця за результатами 2023 року склав 15,5 тис. грн.

Бюджет Вінницької міської територіальної громади за підсумками 2023 року виконано з дефіцитом в розмірі 440,81 млн грн. При цьому профіцит загального фонду склав 1 518,5 млн грн, а дефіцит спеціального фонду – 1 959,3 млн грн. Боргове навантаження є невисоким. Станом на 01.01.2024 р. прямий борг міської ради складав 0,78%, а консолідований борг – 6,9% від обсягу власних доходів бюджету Вінницької МТГ на 2023 рік.

3. Інвестиційний потенціал міста

Громада має вигідне географічне положення на перетині головних українських та європейських транспортних коридорів, а також розвинену промислову, торгівельну та бізнес-інфраструктуру. Міська рада приділяє значну увагу підтримці та розвитку малого бізнесу та інноваційної діяльності. На території Вінницької міської ТГ розміщено три індустріальні парки, що внесені до Реєстру індустріальних (промислових) парків: Вінницький індустріальний парк, Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування», Індустріальний парк «Вінтер Спорт», Індустріальний парк «Вінlндастрі».

Спостерігається зацікавленість вітчизняних інвесторів щодо створення виробництв в межах індустріального парку «Вінlндастрі». В даному парку є чотири інвестори: ТОВ «Смарт лайн» (планує розмістити виробництво обладнання для порошкового фарбування металовиробів), ТОВ «Візарді» (металообробка в галузі будівництва і сільського господарства), ТОВ «Файєрвуд» (виробництво поліпропіленової тканини, контейнерів типу «біг-бег», а також виробництво ліній обладнання для виготовлення альтернативних видів палива гранул-брикетів), ТОВ «БаДМ» (один з провідних дистриб'юторів на фармацевтичному ринку України, має намір побудувати новий фармацевтично-логістичний хаб).

ТОВ «Смарт лайн» та ТОВ «Візарді» розпочали будівництво власних заводів, перші черги яких заплановано ввести в дію у 2024 році. ТОВ «БаДМ» у 2024 році розпочав проектування та підготовчі роботи до здійснення будівництва. Концепції функціонування індустріальних парків передбачають забудову земельних ділянок з облаштуванням сучасної інженерно-транспортної інфраструктури для розміщення виробничих, складських та адміністративних приміщень.

Преференції для учасників індустріальних парків: пільга на земельний податок, мінімальна орендна ставка, пільги на імпорт з країн-членів СОТ, звільнення від мита, супровід на всіх етапах реалізації інвестиційного проєкту, спрощені умови отримання земельної ділянки та інші. В громаді протягом 2023 року діяла «Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». Місто Вінниця є одним із лідерів за рівнем розвитку малого та середнього бізнесу серед інших обласних центрів.

Станом на 01.01.2024 р. на території громади працювало 23,7 тис. суб’єктів малого підприємництва, на яких працювало понад 125 тис. осіб (112,7 тис. – у юридичних осіб та 12,3 тис. – у фізичних осіб). Розмір місцевих податків та зборів переважно є нижчим від максимального рівня, встановленого Податковим Кодексом.

Крім того, надається допомога релокованому бізнесу: у підборі місць для виробничих потужностей, перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників, контактів для співпраці з місцевими підприємствами та, звісно, в оформленні необхідних документів. Зокрема, станом на кінець 2023 року сформовано перелік пропозицій, що налічує 97 виробничо-складських та офісних приміщень (від 100 до 15000 кв. м), які пропонуються для розміщення виробництв, що зацікавлені в переміщені саме до Вінницької міської територіальної громади. Окрім того, була надана можливість релокованим підприємцям користуватися фінансовими інструментами підтримки, що діють в громаді, та пошуку контактів для співпраці з місцевими підприємствами. Також, задля інтеграції релокованого бізнесу в міське бізнес-середовище, представників релокованого бізнесу включено до Ради підприємців при Вінницькому міському голові.

Громада має значні досягнення в сфері підвищення енергоефективності та досвід з напрямку реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних організацій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Вінницької міської ТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua