Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинги АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

19.02.2024
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaAAA з прогнозом «у розвитку». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку. Рейтинг надійності банківських вкладів було відновлено на рівні «5» (відмінна надійність). Збереження кредитного рейтингу у Контрольному списку обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» працює на фінансовому ринку країни з 1993 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. За підсумками 2023 року серед 63 банків України АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» займало 20 позицію за розміром активів, 19 – за розміром балансового капіталу та обсягом коштів, залучених від корпоративних клієнтів та населення, а також 21 позицію за розміром отриманого фінансового результату. Єдиним акціонером банківської установи виступає Олександр Ярославський, власник групи DCH. На думку Рейтингового агентства, входження Банку до однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH створює надійну основу та додаткові можливості для подальшого розвитку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Показники рентабельності Банка в аналізованому періоді зберігались на високому рівні і мали позитивну динаміку, незважаючи на складні умови діяльності під час періоду військового стану. Так, за підсумками 2023 року чистий операційний дохід становив 1,2 млрд грн, що сприяло отриманню чистого прибутку у розмірі 154,8 млн грн, а також підтриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності на високому рівні – близько 165%.

Нарощення кредитного портфеля в аналізованому періоді зумовлено активним розвитком програм з кредитування, особливо у корпоративному сегменті. Разом із нарощенням працюючого кредитного портфеля активна діяльність Банку по врегулюванню проблемної заборгованості, списання заборгованості за рахунок сформованих резервів дозволяють утримувати частку проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі (з урахуванням сформованих резервів) на невисокому рівні – станом на 01.01.2024 р. відповідний показник становив близько 2%.

Банк має високий рівень ліквідності з трендом до зростання, зі значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) – станом на початок січня 2024 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 263% та 206% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.01.2024 р. складало 229%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування. Значення регулятивного капіталу зберігається на високому рівні - 1,7 млрд грн, а значення нормативу адекватності капіталу Н2 становить 24% станом на 01.01.2024 р. (при необхідних 10%). У кінці 2023 року НБУ проводив оцінку стійкості 20 найбільших банків, за результатами якої підтвердив високий рівень капіталізації АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в горизонті трьох наступних років без необхідності додаткових внесків до капіталу.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на вказаному рівні обумовлено збереженням високих показників ефективності діяльності, прибутковою поточною діяльністю, підтриманням показників капіталізації на достатньому рівні, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, зростанням працюючого кредитного портфеля, утриманням обсягів резервування на достатньому рівні, невисоким рівнем частки проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі, значним обсягом високоліквідних активів та покращенням нормативів ліквідності, а також наявністю фінансової підтримки з боку акціонера банківської установи. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає недостатню номінальну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, чутливість банківської системи до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2021-2023 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua