Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «КРИСТАЛБАНК»

19.02.2024
IBI-Rating повідомляє про підвищення довгострокового кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» до рівня uaAAA з прогнозом «у розвитку» та збереженням рейтингу у Контрольному списку. Також Рейтинговим агентством було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні «5» (відмінна надійність). Збереження кредитного рейтингу у Контрольному списку обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи, що затверджено НБУ. Акціонерами виступають три фізичні особи-резиденти України. Ринкова частка Банку протягом останніх років залишається стабільною – за підсумками 2023 року серед 63 банківських установ України АТ «КРИСТАЛБАНК» посіло 46 позицію за розміром активів; 41 - за обсягом коштів населення, 42 позицію – за розміром коштів юридичних осіб та балансового капіталу, а також за обсягом отриманого фінансового результату. У рамках реалізації стратегії розширення мережі відділень АТ «КРИСТАЛБАНК» у жовтні-грудні 2023 року було відкрито 13 відділень, тому станом на початок січня 2024 року регіональна мережа Банку була представлена Головним офісом у м. Київ, а також 39 відділеннями у 14 областях України.

Регулятивний капітал Банку станом на 01.01.2024 р. відповідає вимогам чинного законодавства та складає 395,7 млн грн. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на 01.01.2024 р. становив понад 37% (при мінімально необхідному 10%), а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 131% та 292%, що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.01.2024 р. становило 170%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

Частка строкових коштів у депозитному портфелі продовжує збільшуватись, що свідчить про активну роботу щодо зменшення залежності від окремих кредиторів з метою підвищення фінансової гнучкості. Також Банк достроково позбувся дорогих ресурсів регулятора, що позитивно відобразилось на ефективності діяльності установи та концентрації ресурсної бази. Якість робочих активів установи оцінюється як добра. Частка простроченої заборгованості за кредитами та нарахованими доходами в аналізованому періоді скоротилась у 2 рази та становить 5%, а рівень її покриття сформованими резервами зріс до 236%. Завдяки ефективній роботі з портфелем проблемних кредитів, Банку вдалося суттєво зменшити частку непрацюючих кредитів до 26% (з урахуванням сформованих резервів показник становить 13,9%).

Діяльність Банку протягом останніх років була прибутковою. Чистий прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» за підсумками 2023 року склав 22,5 млн грн. Чистий операційний дохід демонструє зростаючу динаміку, незважаючи на погіршення умов діяльності під час воєнного стану. Відповідно значення коефіцієнта ефективності діяльності банківської установи утримується на доброму рівні – понад 130% за підсумками 2023 року.

Підвищення кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації та наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів; збереженням високого рівня ліквідності на фоні дострокового погашення всіх запозичень від регулятора; невисоким рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів; активним розвитком регіональної мережі та карткового бізнесу; значним обсягом активів у вигляді безризикових інвестицій у державні цінні папери, прийнятною збалансованістю активів та зобов’язань за строками до погашення, враховуючи вагомі залишки умовно стабільних ресурсів, а також достатніми показниками ефективності та довготривалою прибутковою діяльністю установи. Разом з цим агентство зазначає поступове зменшення концентрації кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами, а також чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2021-2023 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua