Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади

25.12.2023

Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Тернопільської міської територіальної громади (МТГ) на рівні uaА з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність громади розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість громади. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. Знаходження у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових показників

Виробничий потенціал Тернопільської МТГ складається з понад 110 промислових підприємств. У промисловому секторі працює майже 10,0 тис. осіб. Основну частку становлять підприємства харчової галузі, виробництва гумових і пластмасових виробів, легкої промисловості, виробництва електричного та електронного устаткування.

Економіка Тернопільської громади, незважаючи на широкомасштабні воєнні дії в країні, продовжує працювати та забезпечувати внутрішній ринок товарами та послугами та відіграє значну роль у наповненні бюджету громади. Обсяг реалізованої продукції за січень-червень 2023 року становить 9 045 313,4 тис. грн, що складає 118,8% до відповідного періоду 2022 року. Частка в загальнообласному показнику складає 50,2%.

Сучасний споживчий ринок громади є достатньо стабільним, насиченим товарами і послугами, з розвиненою мережею підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення. Головним чинником розвитку сфери торгівлі та побутового обслуговування населення є суттєві обсяги закордонних грошових трансфертів в структурі сукупних ресурсів домогосподарств, що зумовлює високі обсяги внутрішнього споживання. Обсяг роздрібного товарообороту за І півріччя 2023 року склав 6 930,0 млн грн (проти 6 147,1 млн грн за І півріччя 2022 року).

Зовнішньоторговельний оборот товарами за січень-червень 2023 року становив 334 677,3 тис. дол. США, що складає 180,1% до відповідного періоду 2022 року. За січень-червень 2023 року будівельними організаціями м. Тернополя було виконано будівельних робіт на суму 665,2 млн грн, що становить 100,1% до відповідного періоду минулого року. По місту введено 51,2 тис. м кв. житла (у січні-червні 2022 року введено 20,8 тис. м кв.).

Малий бізнес відіграє важливу роль в економіці громади. Надходження від малих підприємств до бюджету громади за перше півріччя 2023 року склали 32,8%.

2. Рівень бюджетного забезпечення громади та боргове навантаження

За результатами першого півріччя 2023 року дохідна частина бюджету громади склала 1 923 430,7 тис. грн при плані 1 624 611,1 тис. грн, що перевищує запланований показник на 18,4%. З них доходи загального фонду склали 1 788 882,9 тис. грн при плані 1 577 303,8 тис. грн (113,4% від планових), доходи спеціального фонду – 134 547,8 тис. грн (при плані 47 307,3 тис. грн, що у 2,84 рази більше запланованих).

По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) план було виконано на 123,5% (із запланованих 1 278 563,0 тис. грн надійшло 1 579 484,5 тис. грн), що перевищило відповідний показник минулого року на 433 553,4 тис. грн або на 37,8%. Бюджет Тернопільської МТГ характеризується достатнім рівнем ліквідності. За підсумками виконання бюджету за перше півріччя 2023 року, співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду складало 37,19%, ліквідність за спеціальним фондом складала 38,74%.

Бюджет МТГ має низький рівень прямого боргового навантаження. Показник відношення прямого боргу станом на 01.07.2023 р. до планових власних доходів бюджету Тернопільської МТГ за 2023 рік складав 5,1%; відношення обсягу гарантованого боргу Тернопільської міської ради до планових власних доходів громади на 2023 рік складало 3,1%. Консолідований борг громади (що включає, в тому числі кредитні та лізингові зобов’язання комунальних підприємств) є суттєвим, Але значну частку цього боргу складає кредит КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», отриманий під державну гарантію. Крім того, частково зменшують ризики довгостроковий період погашення основної суми боргу за угодами та відсутність пікових навантажень.

3. Потенціал для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Тернопільська МТГ характеризується значним природно-ресурсним та агропромисловим потенціалом, базою якого є родючі ґрунти, що сприяє розвитку сільського господарства області, а на його основі — багатогалузевої харчової промисловості в громаді. Також Тернопільська МТГ має суттєвий туристичний потенціал, зумовлений наявністю водних ресурсів та зелених зон для відпочинку. Через центр громади проходить ряд транспортних потоків загальнодержавного значення, що підвищує його роль в масштабах України.

Громада має достатню кількість земельних ресурсів та нерухомого майна, що можуть бути використані для ведення підприємницької діяльності. Також громада забезпечена торгівельними та офісними приміщеннями та відділеннями фінансових установ. Значною перевагою громади є насиченість науковими та освітніми закладами та висока питома вага працездатного населення, що забезпечує високий кадровий потенціал. Місцева влада проводить прозору та ефективну промислову та інвестиційну політику, спрямовану на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва.

Протягом останнього десятиріччя в громаді затверджуються та реалізуються програми за рахунок фінансування з бюджету громади, спрямовані на розвиток підприємницької діяльності. Ведеться робота в напрямку зменшення адміністративних бар‘єрів, підвищення рівня бізнес-культури, промоції інвестиційних можливостей громади та створення сприятливого інституційного середовища.

Важливим завданням є робота по облаштуванню Індустріального парку «Тернопіль». Функціональне призначення парку: переробна промисловість (первинна та вторинна переробка сільськогосподарської сировини, виробництво харчових продуктів, виробництво продуктів дитячого харчування); професійна наукова та технічна діяльність (дослідницька діяльність на предмет покращення якості продукції та використання нових технологій, ІТ-кластер).

Перевагою громади, з точки зору залучення інвестицій, є наявність успішного досвіду реалізації інфраструктурних проєктів, в тому числі, за рахунок коштів міжнародних інвесторів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Тернопільської МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua