Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

20.11.2023
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaВВВ– з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch). Рейтинг інвестиційної привабливості було підтверджено на рівні invА.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «-» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни рівня кредитного рейтингу протягом року. Знаходження рейтингу у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт. З самого початку повномасштабної війни Харків дуже сильно потерпає від агресії РФ: місто піддається ракетним обстрілам, внаслідок чого суттєво постраждала як промислова, так і цивільна інфраструктура.

За період повномасштабної війни (протягом березня-грудня 2022 року) припинили діяльність 11 416 фізичних осіб-підприємців. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою юридичну адресу на іншу область або територіальну громаду протягом березня-грудня 2022 року 267 фізичних осіб-підприємців. Протягом січня-червня 2023 року припинили діяльність 9 731 фізична особа-підприємець. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою юридичну адресу на іншу область або територіальну громаду 467 фізичних осіб-підприємців.

Але, незважаючи на воєнні дії, підприємці шукають нові можливості для розвитку бізнесу в екстремальних умовах. Так, за даними Головного управління ДПС у Харківській області протягом березня-грудня 2022 року виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес 6 470 фізичних осіб-підприємців, протягом січня-червня 2023 року – 6 181 фізична особа-підприємець. Змінили податкову адресу на місто Харків протягом 2023 року 611 фізичних осіб-підприємців.
06 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Харкову звання «Місто-герой України» з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених при захисті свого міста від збройної агресії рф проти України.

2. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

Ґрунтуючись на положеннях нормативно-правових актів, в процесі виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік вдалося уникнути критичного скорочення основних дохідних джерел та забезпечити збалансованість бюджету, оптимізувати структуру витрат та їх переорієнтованість на підтримку життєдіяльності населення міста Харкова. До бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік надійшло 15 824,0 млн грн, з яких доходи загального фонду склали 13 216,6 млн грн (83,5%), спеціального – 174,8 млн грн (1,1%), трансферти – 2 432,6 млн грн (15,4%).

За перше півріччя 2023 року доходи бюджету громади склали 8 516,7 млн грн (зростання на 12,29% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року). Власні доходи громади склали 7 317,21 млн грн (зросли на 19,82% у порівнянні з першим півріччям 2022 року) та сформували 85,92% від загального обсягу доходів (проти 80,51% за результатами першого півріччя 2022 року). Планові показники по доходах за півріччя було виконано на 100,9%, в тому числі, по загальному фонду - на 111,4%, по спеціальному - на 108,8%, по трансфертах - на 64,2%.

Боргова політика Харківської міської влади визначається потребою у залученні додаткового фінансування для реалізації проєктів з відновлення міської інфраструктури. Запозичення здійснюються як Харківською міською радою, так і комунальними підприємствами, у т. ч. під гарантії міської влади. Загальна сума прямого боргу станом на 01.07.2023 р. складала 960,89 млн грн. Співвідношення прямого боргу до обсягу планових власних доходів бюджету Харківської МТГ у 2023 році становило 6,72%.

На момент оновлення рейтингів обсяг прямого боргу дорівнював 360,89 млн грн (2,5% від планових власних доходів на 2023 рік). Загальна сума залишків за гарантованими кредитами міської ради станом на 01.07.2023 р. дорівнювала 5,11% від обсягу планових власних доходів громади на 2023 рік.

Сума консолідованого боргу без врахування простроченої кредиторської заборгованості комунальних підприємств станом на 01.07.2023 р. складала 55,93% від планових власних доходів бюджету громади на 2023 рік. З урахуванням простроченої кредиторської заборгованості комунальних підприємств, обсяг консолідованого боргу зростає до 34 млрд грн, що в 2,4 рази перевищує обсяг планових власних доходів бюджету громади на 2023 рік. Таким чином, пряме боргове навантаження є невисоким, а консолідоване є значним. Крім того, враховуючи, що суттєвий обсяг боргу номінований в іноземній валюті, мають місце валютні ризики. Частково зменшують ризики довгостроковий період погашення основної суми боргу за угодами про субкредитування та відсутність пікових навантажень.

На тлі постійних ракетних обстрілів мали місце певні затримки з обслуговуванням залучених коштів. Але на даний час, незважаючи на триваючі військові дії, спостерігається покращення платіжної дисципліни.

3. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу

Особливістю економіко-географічного положення м. Харків є його розташування на перетині ряду важливих транспортних шляхів. Сьогодні місто є дуже великим транспортним вузлом: залізничні шляхи та автомагістралі ведуть на Донбас, до Криму, до портів Чорного, Азовського й Балтійського морів, до багатьох великих індустріальних центрів, які розташовані за межами України.

Харків має потужний кадровий потенціал - він є ключовим науковим осередком країни з розгалуженою системою науково-дослідницьких інститутів та вищих навчальних закладів. За кількістю наукових і науково-технічних організацій Харків займає друге місце в країні після м. Києва. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. В місті наявна розгалужена транспортна, промислова, торгівельна та бізнес-інфраструктура, що створює сприятливі умови для розвитку бізнесу. Але на даний час внаслідок воєнних дій спостерігається пошкодження значної частини інфраструктури на території м. Харків. Також існує загроза знищення матеріальних активів та наявні певні ускладнення при веденні бізнесу (порівняно із містами, розташованими на значному віддаленні від лінії військового протистояння).

4. Бізнес-середовище та інвестиційна політика місцевої влади

Місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток.

З метою підвищення інвестиційної привабливості громади, м. Харків співпрацює з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody’s Investors Service Inc» та «Fitch Ratings Ltd». Станом на 01.07.2023 р. м. Харків має наступні кредитні рейтинги від міжнародних рейтингових агентств:
  • «Moody’s Investors Service Inc» – довгостроковий рейтинг емітента за міжнародною шкалою в іноземній та національній валюті на рівні «Caa3», прогноз «негативний», базова оцінка кредитоспроможності на рівні «саа3».
  • «Fitch Ratings Ltd»-– довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «СС», довгострокові IDR у національній валюті «CCC-».

В місті діє Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки. Продовжується реалізація «Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва м. Харкова на 2021-2025 рр. та реалізація «Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки». З вересня 2016 року на трьох мовах функціонує інформаційний ресурс «Навігатор інвестора. Харків», мета якого – формування позитивного інвестиційного іміджу міста та залучення вітчизняних, іноземних інвестицій в його економіку та соціальний розвиток

В 2019 році в Харкові було відкрито Науковий парк «Синергія», місією якого є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, та бізнес-інкубатор, де науковцям допомагатимуть комерціалізувати свої ідеї та розробки. Також в місті працює комунальна установа «Офіс реформ», що займається впровадженням нових технологій в усі сфери життєдіяльності: побудова комунікації міської влади і городян, створення «розумного» міста, впровадження смарт-технологій та електронного урядування. Харків активно підтримує та розвиває кластерні ініціативи – в місті на даний час діють 8 кластерів. Здійснюється активна робота в напрямку промоції інвестиційного потенціалу міста. Наявний досвід успішної співпраці з іноземними інвесторами за рядом інфраструктурних проєктів. Але через триваючі активні обстріли Харкова зберігаються значні операційні та інвестиційні ризики.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua