Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

03.11.2023
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Черкаси на рівні uaА- з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА-.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями, а також високу інвестиційну привабливість. Позначення «-» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. Знаходження у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку міста

Місто Черкаси має достатньо диверсифіковану економіку та потужний промисловий комплекс. Основу промисловості формують підприємства хімічної, харчової промисловості та машинобудування. У місті ведуть діяльність понад 200 промислових підприємств. Структура промислового комплексу м. Черкаси переважно орієнтовна на внутрішній ринок. На промислових підприємствах м. Черкаси активно впроваджуються інвестиційні проєкти, спрямовані на їх модернізацію.

Діяльність малого бізнесу має зростаючий влив на розвиток економіки міста. Незважаючи на військовий стан, збільшується кількість підприємців. Так, за даними ГУ ДПС у Черкаській області, кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців у місті Черкаси станом на 01.01.2022 року становила 20 186 осіб, станом на 01.01.2023 року – 20 497 осіб, а станом на 01.07.2023 р. – 20 966 осіб.

2. Ефективність фінансової політики та чутливість бюджету до негативних чинників

За 2022 рік до бюджету Черкаської МТГ надійшло 4 343,1 млн грн (що на 32,2% більше за обсяг доходів, отриманих в 2021 році). Незважаючи на військові дії, власні доходи громади за результатами 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зросли на 49,12% (+1 268,04 млн грн), а їх питома вага в загальному обсязі доходів збільшилась на 10,05 в. п. За результатами першого півріччя 2023 року до бюджету Черкаської МТГ надійшло доходів в загальному обсязі 2 230,24 млн грн. З них власні доходи бюджету склали 1 948,47 млн грн (87,4%). У порівнянні за аналогічним періодом 2022 року загальний обсяг доходів зріс на 10,27%, а обсяг власних доходів – на 13,36%.

Бюджет Черкаської МТГ за 2022 рік був виконаний по доходах в сумі 4 343 103,1 тис. грн, або 101,3% до річного плану. Доходи бюджету за перше півріччя 2023 року (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) були виконані на рівні 85% від плану на півріччя та на 43,2% від річного плану. Бюджет громади характеризується помірною концентрацію доходів за основними платниками податків: доходи до бюджету 2022 року від ТОП-20 платників податків склали 11,4% від загальної суми податкових надходжень. Доходи до бюджету від ТОП-20 платників податків за 6 міс. 2023 року склали 12,25% від загального обсягу податкових надходжень за цей період та 11,7% від суми власних доходів бюджету громади за результатами першого півріччя 2023 року.

Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) Черкаської МТГ є вищим за середній по країні, через що до неї застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації. Обсяг реверсної дотації в 2022 році склав 15,63 млн грн (проти 105,64 млн грн в 2021 році). Обсяг за перше півріччя 2023 року дорівнював 246 880,8 тис. грн. Бюджет громади характеризується достатнім рівнем ліквідності. За підсумками виконання бюджету 2022 року, співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду складало 21,64%. За спеціальним фондом показник ліквідності становив 3,48%. Загальний показник ліквідності станом на 01.01.2023 р. склав 16,66%. Станом на 01.07.2023 р. показник ліквідності за загальним фондом дорівнював 25,82%, за спеціальним – 10,82% , загальний показник ліквідності складав 22,27%.

Боргове навантаження є помірним. Станом на 01.07.2023 р. консолідований борг міської ради складав 446 млн грн, що дорівнює 9,52% від планових власних доходів бюджету громади на 2023 рік. Обсяг прямого боргу складається лише з залишку заборгованості перед державним бюджетом за середньостроковими та безвідсотковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009-2013 роках в загальному обсязі 106 216,1 тис. грн.

3. Інвестиційний потенціал міста

Черкаси є обласним центром, регіональним центром Центральної України, промисловим центром Центрального економічного району. У формуванні економіки придніпровське положення Черкащини відіграє важливу роль. Місто розташоване на перетині важливих транспортних магістралей держави: водних, автомобільних та залізничних, що дає перспективу створення потужного логістичного центру.

Черкаси мають розвинену інженерно-транспортну інфраструктуру, та місцева влада прикладає значні зусилля у напрямку її подальшого вдосконалення, в тому числі шляхом реалізації інвестиційних проєктів із залученням іноземних інвестицій. Суттєва увага приділяється підвищенню енергоефективності. Місто також має якісну торгівельну, фінансову та бізнес-інфраструктуру. В місті Черкаси працюють 11 сучасних торгових та торговельно-розважальних центрів загальною площею 14 040 кв. м. Для проведення конференцій, семінарів, тренінгів, презентацій, нарад, ділових зустрічей та культурних заходів ряд готелів міста пропонують оснащені сучасним обладнанням комфортні конференц-зали. Функціонує 91 відділення 28 банківських установ.

Перевагою міста є потужний кадровий потенціал. При цьому конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою у порівнянні зі столицею. Міська рада має досвід успішної реалізації інвестиційних проєктів, в тому числі, за участю іноземних донорів. Проєкти охоплюють наступні сфери: модернізація систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та каналізації, поводження з відходами, модернізація енергетичних мереж та термомодернізація тощо.

4. Бізнес-середовище та інвестиційна політика місцевої влади

Більшість місцевих податків та зборів в Черкасах є нижчими за максимальні ставки, передбачені Податковим кодексом, що створює сприятливі умови для розвитку бізнесу. З метою збільшення можливостей для розвиту місцевого підприємництва та залучення інвестицій, Черкаською міською радою реалізується Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у місті Черкаси на 2012-2026 роки. Заходи програми передбачають промоцію потенціалу міста, сприяння суб’єктам підприємництва у просуванні власної продукції та послуг, надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб’єктам підприємництва.

З 2017 року в Черкасах активно працює Агенція регіонального розвитку, що надає послуги з виведення підприємств Черкащини на зовнішні ринки. Це послуги, пов’язані з перекладом, організацією та проведенням переговорів, просуванням інвестиційних проєктів, бізнес-навчанням тощо. Крім того у Черкасах функціонують ряд організацій, які надають різноманітну підтримку діючим підприємствам та підприємцям початківцям.

Для підтримки інноваційної діяльності у 2016 році було створено Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на базі Державного підприємства «Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації» як відокремлений структурний підрозділ університету. В рамках державної програми щодо стратегічного розвитку України та регіонів, у Черкащині створено ряд кластерних об’єднань.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua