Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Кам‘янець-Подільської міської територіальної громади

23.08.2023
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості Кам‘янець-Подільської міської територіальної громади на рівні invBBB+.

Регіон з рейтингом invВВВ характеризується достатньою інвестиційною привабливістю у порівнянні з іншими об’єктами рейтингування. Позначка «+» означає проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Оновлення рейтингу інвестиційної привабливості було здійснено на замовлення Кам'янець-Подільської міської ради в межах грантового конкурсу з системної підтримки малого і середнього підприємництва на замовлення програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини. Грантовий конкурс виконує Фонд розвитку підприємництва, стратегічним виконавцем програми є німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), а також підтримку інновацій та експорту.

При оновленні рейтингу було враховано:

1. Соціально-економічний розвиток та бюджетне забезпечення громади
Економічний комплекс громади є помірно диверсифікованим за галузями та напрямками. Економіка громади представлена промисловим сектором та цілою низкою малих та середніх підприємств, які здебільшого задовольняють різноманітні потреби регіональних галузей, домогосподарств і населення. Також на території громади працює 34 сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, що обробляють 6 293,4 га ріллі.
Протягом 2022 року основне коло промислових компаній формувало 30 підприємств, в тому числі: добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 2 од., переробної промисловості – 22 од., підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 6 од. Найбільшу частку в переробній промисловості займають підприємства з виробництва готових металевих виробів, електричного устаткування, машин, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів.
За 2022 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 3 249 044,5 тис. грн та зменшився порівняно з 2021 роком на 16,1%. Основною причиною зменшення стала військова агресія російської федерації проти України, що призвела до скорочення робочих місць, порушення логістичних схем, часткове або повне призупинення діяльності промислових підприємств. Кам’янець-Подільська міська рада активно долучилася до програми релокації підприємств. Результатом стало переміщення до громади 26 підприємств та фізичних осіб-підприємців, на яких працює більше 300 осіб, в тому числі кам’янчан – близько 200 осіб, внутрішньо переміщених – близько 100 осіб.
На сьогодні в громаді розпочали господарську діяльність релоковані підприємства переробної промисловості, основними видами діяльності яких є виробництво деталей і приладдя для автотранспортних засобів, інструментів і обладнання для вимірювання, пластмас в первинних формах, алюмінієвого профілю та інших виробів з алюмінію, машин і устаткування для сільського та лісового господарства, фарб та лаків, продуктів харчування, одягу та інше. Також вже працюють суб’єкти господарювання з ремонту й технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення та автотранспортних засобів, торгівлі, по наданню послуг з становлення кондиціювання та опалювальних систем, будівництва та архітектури, медичної та стоматологічної практики, консультативної діяльності, видавництво газети та телевізійний мовник.
За підсумками 2022 року до загального та спеціального фондів бюджету громади, враховуючи офіційні трансферти, було зараховано 1 166 291,3 тис. грн, що складає 107,6% річних планових показників. Обсяг власних надходжень до бюджету в 2022 році склав 890 357,1 тис. грн (110,3% від затвердженого річного показника з урахуванням змін). Порівняно з 2021 роком надходження зросли на 268 633,4 тис. грн або 43,2%. Питома вага власних доходів в загальному обсязі доходів бюджету громади за 2022 рік склала 76,33%. Бюджет громади має низький рівень прямого та значний рівень консолідованого боргового навантаження.

2. Інвестиційний потенціал громади
Кам‘янець-Подільська міська територіальна громада має вигідне географічне розташування. Наявність залізничної інфраструктури та автошляхів (національного та регіонального значення) позитивно впливає на логістичні можливості міста. Найближчий діючий аеропорт знаходиться у м. Чернівці – 90 км (Міжнародний аеропорт).
В межах громади знаходяться поклади корисних копалин, що є природними будівельними матеріалами: гіпс, вапняки, глини та суглинки тощо. Обсяги родовищ дозволяють збільшити рівень їх використання. На території Кам’янця-Подільського розвідано джерела хлоридо-натрієвих мінеральних вод з високим вмістом брому, які на даний час ще не введено в експлуатацію.
Кам’янець-Подільський вирізняється своєрідністю ландшафту і сприятливими природно-кліматичними умовами, наявністю значної кількості пам’яток архітектури, мистецтва та природи. Він зарекомендував себе потужним туристичним центром України та на сьогодні пропонує широкий спектр туристичних послуг.

3. Бізнес-середовище громади та інвестиційна політика місцевої влади
Кам’янець-Подільська міська рада приділяє належну увагу стимулюванню розвитку бізнесу. Більшість ставок податків є нижчими за максимальні, передбачені податковим законодавством. На офіційному сайті в окремому розділі розміщується корисна для підприємців інформація, надаються безоплатні консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Також здійснюється кредитно-фінансова підтримка підприємців. Крім того, суттєва увага приділяється роботі, спрямованій на залучення інвестицій. З метою інформування потенційних інвесторів, на сайті міської ради створено та постійно наповнюється розділ «Інвестиційна політика». Створено, актуалізується та розповсюджується Інвестиційний паспорт міста. Інформація щодо інвестиційного потенціалу оприлюднюється на різноманітних державних ресурсах.
Міська влада співпрацює з численними міжнародними організаціями та муніципалітетами та має досвід співпраці як з іноземними інвесторами, так і з Державним Фондом регіонального розвитку. На території Кам’янець-Подільської міської територіальної громади реалізовуються декілька грантових проєктів на підтримку МСП, завдяки яким може бути досягнуто позитивних змін у бізнес-середовищі громади та підвищено інтерес інвесторів до регіону.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Кам‘янець-Подільської міської ради, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua