Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК 3/4» на рівні uaA

21.08.2023
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» на рівні uaA зі зміною прогнозу з «негативного» на «у розвитку» та збереженням у Контрольному списку. Рейтинг депозитів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК 3/4» працює на фінансовому ринку з 2008 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банку виступає Іщенко В.А. (Голова Правління). Банківська установа є активним учасником на ринку валютообмінних (конверсійних) операцій, а також активно інвестує кошти в державні інструменти з фіксованою доходністю.

Регулятивний капітал Банку станом на початок липня 2023 року складав 498,6 млн грн, з яких понад 88% – капітал І рівня. Установа має суттєвий запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, адекватність регулятивного капіталу у понад 12 разів перевищує встановлений регулятором рівень, а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становили відповідно 238% та 131% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Значення нормативів кредитного ризику зберігаються незначними. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) станом на 01.07.2023 р. становить 166%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (100%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

За підсумками 6 місяців 2023 року чистий операційний дохід Банку становив близько 240 млн грн, а чистий прибуток склав 11,9 млн грн. Рівень покриття адміністративних витрат чистим операційним доходом (коефіцієнт ефективності діяльності) в аналізованому періоді скоротився до 101% (проти 151% за аналогічний період минулого року), що обумовлено більшими темпами зростання процентних та комісійних витрат, ніж доходів. У свою чергу, показники базової рентабельності активів та капіталу залишаються на достатньому рівні – 1,5% та 7% відповідно, що свідчить про достатню можливість установи генерувати капітал за рахунок результатів діяльності за умови збереження прийнятної якості доходних активів.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» та зміна прогнозу рейтингу на «у розвитку» обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності, достатніми показниками ефективності основної діяльності при збереженні високої якості робочих активів, прийнятною збалансованістю активів та зобов’язань за строками до погашення. У той же час, Рейтингове агентство відзначає збереження концентрації кредитного портфеля та ресурсної бази в розрізі ключових контрагентів. На рейтинги банківської установи також впливає чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК 3/4», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2020-2022 рр. та 6 місяців 2023 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua