Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади

03.07.2023

Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Тернопільської міської територіальної громади (надалі Тернопільська МТГ) на рівні uaА зі зміною прогнозу з «негативний» на прогноз «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність громади розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. Знаходження у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ. Але, враховуючи збереження позитивної динаміки власних доходів бюджету громади, незважаючи на триваючий військовий стан, негативний прогноз було змінено на прогноз «у розвитку».

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових показників

Виробничий потенціал Тернопільської ТГ складається з понад 120 промислових підприємств. У промисловому секторі працює майже 13,0 тис. осіб. Переробна промисловість є однією з перспективних галузей промисловості. Найбільш розвинутими галузями промисловості Тернопільської МТГ є: харчова, легка, хімічна, машинобудівна та фармацевтична промисловість.
Сучасний споживчий ринок громади є достатньо стабільним, насиченим товарами і послугами, з розвиненою мережею підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення. Незважаючи на військовий стан, за результатами 2022 року спостерігалось зростання обсягів реалізації промислової продукції (+6,7% у порівнянні з 2021 роком) та обсягів роздрібного товарообороту (+7,3% у порівнянні з 2021 роком). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2022 року стало позитивним та склало 11 млн дол. США (проти негативного сальдо в обсязі 6 млн дол. США за результатами 2021 року).
Зовнішньоторгівельний оборот на одну особу по Тернопільській МТГ за 2021 рік склав 1 549 дол США (проти 3 423 по Україні в цілому), а за 2022 рік – 1 929 дол. США. Малий бізнес відіграє важливу роль в економіці громади. Надходження від малих підприємств до бюджету громади за результатами 2021 року склали 40% від загального обсягу бюджету, за 2022 рік – 37%.

2. Рівень бюджетного забезпечення громади та боргове навантаження

Незважаючи на триваючі воєнні дії, власні доходи бюджету громади за результатами 2022 року збільшились на 18,96% та сформували 82,62% від загального обсягу доходів бюджету громади (проти 59,45% за 2021 рік). План за доходами в 2022 році було виконано на 103,3%. Обсяг власних доходів громади у розрахунку на одного мешканця за 2021 рік склав 10,97 тис. грн, що дещо перевищує показник по Україні в цілому (9,18 тис. грн).
За 2022 рік обсяг власних доходів на 1 мешканця громади зріс до 11,38 тис. грн. Бюджет Тернопільської МТГ характеризується достатнім рівнем ліквідності. За підсумками виконання бюджету за 2022 рік співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду складало 14,11%.
Бюджет МТГ має низький рівень боргового навантаження. Відношення фактичного прямого та гарантованого боргу до власних доходів громади за 2022 рік станом на 01.01.2023 р. складало 9,07%. Відношення консолідованого боргу до обсягу власних доходів на відповідну дату складало 9,15%.

3. Потенціал для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Тернопільська МТГ характеризується значним природно-ресурсним та агропромисловим потенціалом, базою якого є родючі ґрунти, що сприяє розвитку сільського господарства області, а на його основі – багатогалузевої харчової промисловості в громаді. Також Тернопільська МТГ має суттєвий туристичний потенціал, зумовлений наявністю водних ресурсів та зелених зон для відпочинку.
Через центр громади проходить ряд транспортних потоків загальнодержавного значення, що підвищує його роль в масштабах України. Громада має достатню кількість земельних ресурсів та нерухомого майна, що можуть бути використані для ведення підприємницької діяльності. Також громада забезпечена торгівельними та офісними приміщеннями та відділеннями фінансових установ. Значною перевагою громади є насиченість науковими та освітніми закладами та висока питома вага працездатного населення, що забезпечує високий кадровий потенціал.
Місцева влада проводить прозору та ефективну промислову та інвестиційну політику, спрямовану на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва.

З метою підтримки суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Тернопільською міською радою надано ряд пільг, а саме:
- звільнено від сплати орендної плати орендарів, які здійснюють господарську діяльність та використовують майно комунальної власності Тернопільської МТГ:
- звільнено розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Тернопільської МТГ, за умови розміщення соціальної реклами, погодженої Тернопільською міською радою.

Ведеться робота в напрямку зменшення адміністративних бар‘єрів, підвищення рівня бізнес-культури, промоції інвестиційних можливостей громади та створення сприятливого інституційного середовища. Важливим завданням є робота по облаштуванню Індустріального парку «Тернопіль». Функціональне призначення парку: переробна промисловість (первинна та вторинна переробка сільськогосподарської сировини, виробництво харчових продуктів, виробництво продуктів дитячого харчування); професійна наукова та технічна діяльність (дослідницька діяльність на предмет покращення якості продукції та використання нових технологій, ІТ-кластер).
Перевагою громади, з точки зору залучення інвестицій, є наявність успішного досвіду реалізації інфраструктурних проєктів, в тому числі за рахунок коштів міжнародних інвесторів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Тернопільської МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua