Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

30.05.2023
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади (далі Вінницька МТГ) на рівні uaА+ зі зміною прогнозу з «негативний» на «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни рівня кредитного рейтингу протягом року. Перебування у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ. Але, враховуючи збереження позитивної динаміки власних доходів бюджету громади, незважаючи на триваючий військовий стан, негативний прогноз було змінено на прогноз «у розвитку».

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку
Економіка Вінницької МТГ характеризується багатогалузевою промисловістю, розвиненою сервісною, соціальною, комунальною та транспортною інфраструктурами. Більшість показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одну особу перевищують показники по Україні у цілому, зокрема: виручка від реалізації промислової продукції, обсяг роздрібного товарообігу, обсяг введення житла в експлуатацію та інші.

2. Ефективність фінансової політики
Незважаючи на те, що виконання бюджету протягом 2022 року відбувалось в умовах воєнного стану, обсяг власних доходів громади за результатами 2022 року збільшився на 23,02%, проти 2021 року. Питома вага власних доходів бюджету громади за результатами 2022 року становила 85,12 % (проти 80,82% за результатами 2021 року). Обсяг власних доходів бюджету Вінницької МТГ у розрахунку на одного мешканця за результатами 2022 року становив 13,62 тис. грн (проти 10,24 тис. грн, за результатами 2021 року), що вище, ніж показник по Україні в цілому.

Бюджет Вінницької МТГ демонструє достатній рівень ліквідності: станом на 01.01.2023 року співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду становило 12,21%, за спеціальним фондом показник ліквідності сягнув 12,37%. Бюджет Вінницької МТГ за підсумками 2022 року виконано з профіцитом у 709 973,8 тис. грн.

Боргове навантаження є невисоким. Станом на 01.01.2023 року прямий борг міської ради становив 0,98%, а консолідований борг – 9,24% від обсягу власних доходів бюджету Вінницької МТГ за 2022 рік.

3. Інвестиційний потенціал міста
Громада має: вигідне географічне положення, бо її розташовано на перетині головних українських та європейських транспортних коридорів; розвинену промислову, торгівельну та бізнес-інфраструктуру.

Міська рада приділяє значну увагу підтримці та розвитку малого бізнесу та інноваційної діяльності. На території Вінницької МТГ розміщено три індустріальні парки, що внесені до Реєстру індустріальних (промислових) парків: Вінницький індустріальний парк, Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування», Індустріальний парк «Вінтер Спорт». Рішенням міської ради від 23.12.2022 року № 1 345 «Про створення індустріального парку та затвердження Концепції індустріального парку «Вінlндастрі» на території громади утворено ще один індустріальний парк. Триває процес створення першого в Україні муніципального інноваційно-технологічного парку «Кристал». Розвитку бізнесу також сприяє наявність вільних земельних ділянок та комунальної нерухомості для продажу та надання в оренду.

Громада має значні досягнення у сфері підвищення енергоефективності та досвід у напрямі реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних організацій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Вінницької МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua