Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «СКАЙ БАНК»

16.05.2023
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» на рівні uaAA–, прогноз рейтингу змінено з «негативного» на «у розвитку». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку, що обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» – один з перших комерційних банків Східної України, який було засновано 08.02.1991 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Регіональний комерційний банк «Регіон-банк». Банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом – основним акціонером виступає фізична особа Бабаєв Аріф (Казахстан), якому належить 99,44% капіталу. Банк співпрацює з клієнтами різних галузей економіки, при цьому пріоритетним напрямком співпраці є комплексне обслуговування клієнтів юридичних осіб та підприємців з використанням сучасних банківських технологічних рішень.

Протягом аналізованого періоду АТ «СКАЙ БАНК» дотримувалося всіх економічних нормативів НБУ. Регулятивний капітал Банку відповідає вимогам чинного законодавства та станом на 01.04.2023 р. складав 316,9 млн грн, в тому числі статутний капітал – 200,1 млн грн. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на початок квітня поточного року становив 36% (при мінімально необхідному 10%). У свою чергу, фактичні значення коефіцієнтів покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 284,4% та 245,4% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності, характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) станом на 01.04.2023 р. становило 254,7%, що свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

За підсумками січня-березня поточного року коефіцієнт ефективності діяльності перевищив 363%, а підсумком діяльності АТ «СКАЙ БАНК» за цей період став прибуток в сумі 22,7 млн грн, що перевищило фінансовий результат за весь 2022 рік (21 млн грн).

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» зі зміною прогнозу обумовлено достатніми показниками капіталізації, збереженням високого рівня ліквідності на фоні дострокового погашення всіх запозичень від регулятора, наявністю фінансової підтримки з боку акціонера та пов’язаних з ним осіб, достатніми показниками ефективності діяльності та прибутковою поточною діяльністю, а також прийнятною структурою та якістю активів. У той же час, Рейтингове агентство зазначає збереження концентрації ресурсної бази та кредитного портфеля у розрізі ключових контрагентів, недостатню збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршення умов діяльності та невизначеність щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СКАЙ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2020-2022 рр. та 3 місяців 2023 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua