Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні uaAA

14.03.2023
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні uaAA з прогнозом «негативний» та збереженням рейтингу у Контрольному списку. Також Рейтинговим агентством було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні 5 (відмінна надійність).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи, що затверджено НБУ. Акціонерами виступають три фізичні особи-резиденти України. Ринкова частка Банку протягом останніх років залишається стабільною – за підсумками 2022 року серед 67 банківських установ України АТ «КРИСТАЛБАНК» посіло 44 позицію за розміром активів та 47 за обсягом коштів населення; 35 – за розміром коштів юридичних осіб; 44 – за розміром балансового капіталу, а також 23 місце – за обсягом отриманого фінансового результату.

Станом на початок січня 2023 року регіональна мережа АТ «КРИСТАЛБАНК» була представлена Головним офісом у м. Київ, а також 26 відділеннями у 9 областях України. Регулятивний капітал Банку станом на 01.01.2023 р. відповідає вимогам чинного законодавства та складає 358,4 млн грн. Капітал І рівня в структурі регулятивного становить 67%. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на 01.01.2023 р. становив понад 40% (при мінімально необхідному 10%), а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 435% та 199% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності, характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.01.2023 р. становило 200%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

Діяльність Банку протягом останніх декілька років була прибутковою. Прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік склав 42,5 млн грн. Чистий операційний дохід демонструє відносно стабільну динаміку, втім у аналізованому періоді внаслідок певного зростання адміністративних витрат на фоні зниження доходів значення коефіцієнта ефективності діяльності банківської установи дещо знизилось, але залишалось на прийнятному рівні – близько 142% за підсумками 2022 року.

Підтвердження рейтингів АТ «КРИСТАЛБАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації та наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів; невисоким рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів; значним обсягом активів у вигляді безризикових інвестицій у державні цінні папери, а також достатніми показниками ефективності та прибутковою діяльністю установи. Разом з цим агентство зазначає збереження недостатньої збалансованості активів та пасивів за строками до погашення, концентрацію кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами, а також чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2020-2022 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua