Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК 3/4» на рівні uaA

01.03.2023
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» на рівні uaA з прогнозом «негативний» та збереженням у Контрольному списку. Рейтинг депозитів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК 3/4» працює на фінансовому ринку з 2008 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банку виступає Іщенко В.А. (Голова Правління). Банківська установа є активним учасником на ринку валютообмінних (конверсійних) операцій, а також активно інвестує кошти в державні інструменти з фіксованою доходністю.

Регулятивний капітал Банку станом на початок січня 2023 року складав 490,4 млн грн, з яких понад 91% – капітал І рівня. Установа має суттєвий запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, адекватність регулятивного капіталу у понад 10 разів перевищує встановлений регулятором рівень, а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становили відповідно 344% та 259% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Значення нормативів кредитного ризику зберігаються незначними. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) станом на 01.01.2023 р. становить 173%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

За підсумками 2022 року чистий операційний дохід Банку становив близько 246,6 млн грн, а чистий прибуток склав 25,7 млн грн. Рівень покриття адміністративних витрат чистим операційним доходом (коефіцієнт ефективності діяльності) в аналізованому періоді зріс до 127% (проти 112% за 2021 рік), що обумовлено оптимізацією адміністративних витрат та зростанням чистого процентного доходу. У свою чергу, показники базової рентабельності активів та капіталу залишаються на достатньому рівні, 2,7% та 9,2% відповідно, що свідчить про достатню можливість установи генерувати капітал за рахунок результатів діяльності за умови збереження прийнятної якості доходних активів.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності, достатніми показниками ефективності основної діяльності при збереженні високої якості робочих активів, прийнятною збалансованістю активів та зобов’язань за строками до погашення. У той же час, Рейтингове агентство відзначає збереження концентрації кредитного портфеля та ресурсної бази в розрізі ключових контрагентів. На рейтинги банківської установи також впливає чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК 3/4», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2020-2022 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua