Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

26.09.2022
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади (далі Вінницька МТГ) на рівні uaА+ з прогнозом «негативний» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «негативний» вказує на ймовірність зниження кредитного рейтингу протягом року.
Прогноз «негативний» та знаходження у контрольному списку обумовлені погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку
Економіка Вінницької МТГ характеризується багатогалузевою промисловістю, розвиненою сервісною, соціальною, комунальною та транспортною інфраструктурою. Більшість показників соціально-економічного розвитку у розрахунку на одну особу перевищують показники по Україні в цілому, зокрема: виручка від реалізації промислової продукції, обсяг роздрібного товарообігу, сальдо зовнішньої торгівлі послугами та інші.

2. Ефективність фінансової політики
Незважаючи на те, що виконання бюджету протягом 2021 року відбувалось в умовах сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням карантинних заходів, а протягом І кварталу 2022 року - на тлі воєнної агресії РФ, обсяг власних доходів громади за результатами 2021 року збільшився на 18,54%, а за результатами січня-березня 2022 року – на 19,62% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Питома вага власних доходів бюджету громади за результатами 2021 року склала 80,82% (проти 77,88% за результатами 2020 року), а за результатами І кварталу 2022 року - 83,10%. Обсяг власних доходів бюджету Вінницької МТГ у розрахунку на 1 мешканця за результатами 2021 року склав 10,24 тис. грн, що вище, ніж показник по Україні в цілому (9,18 тис .грн).
Бюджет Вінницької МТГ демонструє достатній рівень ліквідності: станом на 01.01.2022 р. співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду склало 4,04%, за спеціальним фондом показник ліквідності становив 11,65%. Станом на 01.04.2022 р. загальна ліквідність склала 22,11% (13,19% по загальному фонду та 220,72% по спеціальному фонду).
Боргове навантаження є помірним. Станом на 01.04.2022 р. прямий борг міської ради складав 2,84%, а консолідований борг – 7,83% від планового обсягу власних доходів бюджету Вінницької МТГ на 2022 рік.

3. Інвестиційний потенціал міста
Громада має вигідне географічне положення на перетині головних українських та європейських транспортних коридорів, а також розвинену промислову, торгівельну та бізнес-інфраструктуру. Міська рада приділяє значну увагу підтримці та розвитку малого бізнесу та інноваційної діяльності, в тому числі, шляхом створення 3 індустріальних парків та комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій». Триває процес створення першого в Україні муніципального інноваційно-технологічного парку «Кристал». Розвитку бізнесу також сприяє наявність вільних земельних ділянок та комунальної нерухомості для продажу та надання в оренду. Вінниця входить до переліку міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням – в рейтингу конкурентоспроможності міст України вона посіла 4 місце за 2019-2020 рр. та 5 місце за 2021 рік. Громада має значні досягнення в сфері підвищення енергоефективності та досвід з напрямку реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних організацій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Вінницької міської ТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua