Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

17.11.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають
відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Місто Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт. Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств міста Харкова в січні-червні 2021 року збільшився проти аналогічного періоду 2020 року на 38,8 % і склав 1 250,85 млн дол. США.
Роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за I півріччя 2021 року склав 26,3 млрд грн (проти 24,5 млрд грн за 6 міс. 2020 року). Обсяг реалізації товарів на одного мешканця склав 18,46 тис. грн, що значно більше, ніж показник по Україні в цілому.
На розвиток економіки м. Харкова суттєвий вплив має малий бізнес. Кількість фізичних осіб-підприємців міста на 01.07.2021 р. складала 119 309. У них працювали 44 699 найманих працівників. Обсяг надходжень податкових платежів до бюджету міста Харкова від фізичних осіб-підприємців за результатами І півріччя 2021 року склав 1 500,4 млн грн (23,3% від загального обсягу податкових надходжень).

2. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
До бюджету Харківської МТГ у I півріччі 2021 року надійшло 8 220,4 млн грн (проти 6 815,7 млн грн за аналогічний період 2020 року). Питома вага власних доходів у бюджеті Харківської МТГ за результатами І півріччя 2021 року склала 82,62% (проти 80,85% за 6 міс. 2020 року).
Обсяг власних доходів у розрахунку на одного мешканця за І півріччя 2021 року склав 4,76 тис. грн, що перевищує показник по Україні в цілому. Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) Харківської МТГ є вищим за середній по країні, через що застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації.
Питома вага захищених статей в обсязі видатків загального фонду бюджету на 2021 рік складає 72,8%. У Харкова є потреба у залученні додаткового фінансування, в першу чергу - на модернізацію об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. З метою реалізації інвестиційних проєктів Харків активно співпрацює з інвесторами, в тому числі, з міжнародними. Харківська міська рада надає гарантії комунальним підприємствам, що реалізують інфраструктурні проєкти з залученням коштів іноземних інвесторів.
Фактична сума залишків тіла кредитів, під які надано гарантії місцевої ради, станом на 01.07.2021 р. складає 621,15 млн грн. Співвідношення прямого боргу міської ради до власних річних доходів бюджету Харкова є помірним, а консолідоване боргове навантаження є значним, що, підвищує чутливість бюджету міста до валютних ризиків. Але ризики частково пом’якшуються за рахунок довгострокового періоду погашення основної суми боргу за угодами про субкредитування та відсутності пікових навантажень. Також варто зауважити, що на даний час всі комунальні підприємства самостійно та вчасно виконують свої зобов’язання за кредитами.

3. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу
Особливістю економіко-географічного положення м. Харків є його розташування на перетині ряду важливих транспортних шляхів. Сьогодні він є дуже великим транспортним вузлом: залізничні шляхи та автомагістралі ведуть на Донбас, до Криму, на Кавказ, до портів Чорного, Азовського й Балтійського морів, до багатьох великих індустріальних центрів, які розташовані за межами України.
Харків має потужний кадровий потенціал - він є ключовим науковим осередком країни з розгалуженою системою науково-дослідницьких інститутів та вищих навчальних закладів. За кількістю наукових і науково-технічних організацій Харків займає друге місце в країні після м. Києва. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. В місті наявна розгалужена транспортна, промислова, торгівельна та бізнес-інфраструктура, що створює сприятливі умови для розвитку бізнесу.

4. Бізнес-середовище та інвестиційна політика місцевої влади

Місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток. У 2019 році в Харкові було відкрито Науковий парк «Синергія», місією якого є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, та бізнес-інкубатор, де науковцям допомагатимуть комерціалізувати свої ідеї та розробки. Також в місті працює комунальна установа «Офіс реформ», що займається впровадженням нових технологій в усі сфери життєдіяльності: побудова комунікації міської влади і городян, створення «розумного» міста, впровадження смарт-технологій та електронного урядування. Харків активно підтримує та розвиває кластерні ініціативи - в місті на даний час діють 8 кластерів. Здійснюється активна робота в напрямку промоції інвестиційного потенціалу міста. Наявний досвід успішної співпраці з іноземним інвесторами за рядом інфраструктурних проєктів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані
матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating
– найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua