Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Одеса

05.07.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Одеси на рівні uaА з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА-.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «-» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та значення показників соціально-економічного розвитку
Одеса є економічним центром південної частини України та одним з найбільших логістичних центрів України. Місто має розвинений промисловий комплекс, що характеризується значною диверсифікацією за видами економічної діяльності. Ряд показників соціально-економічного розвитку м. Одеси у розрахунку на 1 мешканця перевищують показники по Україні в цілому, зокрема: обсяг роздрібного товарообігу, зовнішньоторговельний оборот послуг, обсяг введеного в експлуатацію житла.

2. Рівень бюджетного забезпечення міста та боргове навантаження
Рівень бюджетної забезпеченості є високим: обсяг власних доходів бюджету на одну особу за результатами 2020 року дорівнював 8,11 тис. грн, що вище, ніж показник по Україні в цілому (7,5 тис. грн). Виконання бюджету міста Одеса у 2020 році відбувалось в умовах сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів.
Дефіцит бюджету за результатами 2020 року склав 580,99 млн грн Одеська міська рада та комунальні підприємства залучають кошти вітчизняних банків та міжнародних установ, у тому числі на модернізацію об’єктів інфраструктури. Пряме та консолідоване боргове навантаження Одеської міської ради є помірним. При цьому, строки погашення є диверсифікованими за часом, що дозволяє уникнути пікових навантажень.

3. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
Бюджет м. Одеси має помірну чутливість до негативних чинників. Він характеризується низькою концентрацію доходів за основними платниками податків: доходи до бюджету 2020 року від ТОП-20 платників податків склали лише 7,68% від загальної суми податкових надходжень. Незважаючи на введення карантинних обмежень, власні доходи бюджету м. Одеси за результатами 2020 року збільшились у порівняння з 2019 роком на 3,22% та склали 8 235,89 млн грн. За 2020 рік загальний план по доходах бюджету було виконано на 93,55%.

4. Потенціал для розвитку бізнесу
Вигідне географічне положення та природно-кліматичні умови є перевагами для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвесторів. Забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність історичних пам`яток дає можливість розвивати туризм. Промисловий комплекс Одеси має потенціал для подальшого розвитку переробної промисловості, транспорту, будівництва та логістики, в які вже залучені значні обсяги інвестицій. Місцева влада приділяє значну увагу розвитку малого бізнесу та покращенню інвестиційного клімату, в тому числі, шляхом створення вільних економічних зон.
Місто має потужний кадровий потенціал завдяки наявності в місті численних ВУЗів, закладів професійно-технічної освіти, а також наукових інститутів. При цьому, вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. Одеса має позитивний досвід реалізації інвестиційних проєктів, в тому числі, з залученням коштів міжнародних інвесторів. Для підвищення ефективної взаємодії з інвесторами створено комунальну установу «Грантовий офіс «Одеса 5Т».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеса, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua