Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «СКАЙ БАНК» до рівня uaA+

29.06.2021
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» до рівня uaA+ з прогнозом «у розвитку».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» – один з перших комерційних банків Східної України, який було засновано 08.02.1991 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Регіональний комерційний банк «Регіон-банк». Банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом – основним акціонером виступає фізична особа Бабаєв Аріф (Казахстан), якому належить 99,44% капіталу. Банк співпрацює з клієнтами різних галузей економіки, при цьому пріоритетним напрямком співпраці є комплексне обслуговування клієнтів юридичних осіб та підприємців з використанням сучасних банківських технологічних рішень.

Протягом аналізованого періоду АТ «СКАЙ БАНК» дотримувалося всіх економічних нормативів НБУ. Регулятивний капітал банку відповідає вимогам чинного законодавства та станом на 01.04.2021 р. складав 252,7 млн грн. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на початок квітня поточного року становив 71,49% (при мінімально необхідному 10%). В свою чергу, фактичні значення коефіцієнтів покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 340,3% та 168,1% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про достатній рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення нового пруденційного нормативу - коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.04.2021 р. становить 172,09%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (80%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

Значної залежності АТ «СКАЙ БАНК» від коштів населення наразі не спостерігається – співвідношення коштів фізичних осіб до регулятивного капіталу складає близько 39%. Значення показника швидкої ліквідності (співвідношення високоліквідних активів до залучених коштів на вимогу) зберігається на прийнятному рівні та станом на початок квітня поточного року складало понад 230%, що свідчить про добру спроможність банку нівелювати ризик ліквідності та вчасно розраховуватись за власними зобов’язаннями.

У аналізованому періоді спостерігалось покращення показників ефективності діяльності банківської установи, що було досягнуто, зокрема, отриманням додаткових доходів від операцій з заставним майном, нарощенням надходжень від інвестицій у державні цінні папери, а також оптимізацією витрат. Чистий фінансовий результат в аналізованому періоді був додатним, на відміну від попередніх років – чистий прибуток АТ «СКАЙ БАНК» за 2020 рік склав 32,5 млн грн, а за І квартал 2021 року становив 3,9 млн грн.

Підвищення кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» обумовлено покращенням показників ефективності діяльності, достатніми показниками капіталізації, нарощенням ліквідності при відносно стабільній клієнтській базі, наявністю фінансової підтримки з боку акціонера та пов’язаних з ним осіб, а також прийнятною структурою та якістю активів. У той же час, актуальною для банку виступає концентрація клієнтського кредитного портфеля та депозитної бази у розрізі ключових контрагентів, недостатня збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, а також чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено складною епідеміологічною ситуацією, а також введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СКАЙ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2018-2020 рр. та 3 місяці 2021 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua