Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів» на рівні uaA+ та змінило прогноз рейтингу на «позитивний»

14.06.2021
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» на рівні uaA+ зі зміною прогнозу на «позитивний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

Нова структура власності АТ АКБ «Львів» (далі — Банк Львів) зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії. У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал Банку Львів збільшився на 133 млн грн. 29 березня 2021 року Національний банк України погодив набуття міжнародною фінансовою установою Північна Екологічна Фінансова Корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, Nefco) істотної участі у розмірі 13,94% статутного капіталу банку Львів. Наразі угода на стадії завершення. Станом на 01.04.2021 р. кошти в сумі 171,3 млн грн обліковувалися на рахунку незареєстрованого статутного капіталу (270 млн грн – станом на 01.05.2021 р.), завершення реєстрації планується у вересні 2021 року. Регіональна мережа установи представлена головним офісом та 21 відділенням у 7 областях України, в т. ч. у столичному регіоні. Переважно банк представлений у Західному регіоні, найбільша кількість відділень розташована у м. Львів та Львівській області.

Протягом аналізованого періоду Банк Львів виконував всі економічні нормативи та ліміти валютної позиції. Також слід зазначити, що банк з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. Діяльність АТ АКБ «Львів» за підсумками 2020 року та І кварталу 2021 року була прибутковою, чому зокрема сприяло нарощення якісного кредитного портфеля, що відобразилось на вагомому прирості чистого процентного доходу. Додатний фінансовий результат за підсумками минулого року та січня-березня 2021 року становив 34,5 млн грн та 10,4 млн грн відповідно.

Підтвердження кредитного рейтингу Банку Львів та зміна прогнозу рейтингу на «позитивний» ґрунтується на: сильній фінансовій підтримці з боку акціонерів, очікуваному нарощенню статутного капіталу, позитивній динаміці основних фінансових показників, прийнятній диверсифікації ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Крім того, слід також відзначити подальше поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та покращення показників ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження, уповільнення економіки. У той же час, впровадження нової стратегії банку швейцарським акціонером, зобов'язання власників забезпечити необхідні кошти і збільшити капітал банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищення його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, в тому числі: фінансова звітність за період 2018-2020 рр. та січень-березень 2021 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua