Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

17.05.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

При оновленні рейтингів було враховано:

1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Місто Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт. Обсяг експорту товарів з м. Харкова у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшився на 12,7 млн. дол. США і склав 926,5 млн. дол. США (проти 913,8 млн. дол. США у 2019 році). Також Харків виділяється суттєвим обсягом експорту послуг. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності з торгівлі послугами у Харкова у розрахунку на 1 особу за 2020 рік склало 218,8 дол. США (проти 115,3 дол. США, по країні в цілому). За 2020 рік обсяг роздрібного товарообігу підприємств м. Харків зріс на 2,4%. Реалізація товарів на одного мешканця міста за результатами 2020 року склала 34 965 грн, що є вищим, ніж показник по Україні в цілому.
На розвиток економіки м. Харкова суттєвий вплив має малий бізнес. Кількість фізичних осіб-підприємців на початок 2021 року дорівнювала 116 111 (за 2020 рік їх кількість зросла більше, ніж на 3 тис.). Надходження платежів до бюджету міста від фізичних осіб-підприємців за результатами 2020 року склали 2,58 млрд грн, що сформувало 23% податкових надходжень.

2. Конкурентні переваги у порівнянні з іншими містами країни
У Харкові локалізовані ключові органи державної влади регіону. Місто є великим логістичним вузлом, через який проходить ряд транспортних потоків загальнодержавного значення. Перевагами Харкова є наявність якісної промислової та торгівельної інфраструктури, що сприяє розвитку бізнесу. Також місто має значний кадровий потенціал, в тому числі, висококваліфікованих фахівців та науковців - завдяки наявності значної кількості науково технічних організацій та вищих навчальних закладів. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. Місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток. В 2019 році в Харкові було відкрито Науковий парк «Синергія», місією якого є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, та бізнес-інкубатор, де науковцям допомагатимуть комерціалізувати свої ідеї та розробки. Також в місті працює комунальна установа «Офіс реформ», що займається впровадженням нових технологій в усі сфери життєдіяльності: побудова комунікації міської влади і городян, створення «розумного» міста, впровадження смарт-технологій та електронного урядування.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
Обсяг власних доходів у розрахунку на одного мешканця складає 8,33 тис. грн, що перевищує показник по Україні в цілому. Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) м. Харків є вищим за середній по країні, через що до міста застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації, яка за 2020 рік склала 351 998,9 тис грн (на 16,26% більше, ніж в 2019 році).
За 2020 рік до бюджету м. Харкова надійшло 14 210,2 млн гривень (-1,7 млрд грн або -10,77% у порівнянні з попереднім роком). Зниження доходів переважно було пов’язане зі зменшенням обсягу трансфертів в зв’язку з передачею фінансування державних соціальних програм Міністерству соціальної політики та оплатою медичних послуг населенню Національною службою здоров’я України, що передбачено другим етапом медичної реформи. При цьому власні доходи місцевого бюджету зросли на 6,61%, а їх питома вага у бюджеті міста збільшилась на 13,7% та склала 84% від загального обсягу доходів.
Питома вага захищених статей в обсязі видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склала 68,1%.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
Виконання бюджету міста Харкова за 2020 рік здійснювалось під впливом низки чинників, зумовлених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та прийняттям Урядом заходів підтримки малих і середніх підприємств. Але, незважаючи на це, показники бюджету міста по власних доходах за 2020 рік були виконані на 100,1%. Це свідчить про зважене планування та ефективне управління доходами, що знижує чутливість бюджету до негативних чинників.
У Харкова є потреба у залученні додаткового фінансування, в першу чергу - на модернізацію об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. З метою реалізації інвестиційних проєктів Харків активно співпрацює з інвесторами, в тому числі, з міжнародними. Харківська міська рада надає гарантії комунальним підприємствам, що реалізують інфраструктурні проєкти з залученням коштів іноземних інвесторів. Станом на 01.01.2021 р. сума наданих гарантій в еквіваленті в національній валюті склала 5 108,68 млн грн (проти 311,9 млн грн станом на 01.01.2020 р.).При цьому обсяг фактичних залишків за гарантованими кредитами складав 504,66 млн грн. Співвідношення прямого боргу міської ради до власних річних доходів бюджету Харкова є помірним, а консолідоване боргове навантаження є значним, що, підвищує чутливість бюджету міста до валютних ризиків. Але ризики частково пом’якшуються за рахунок довгострокового періоду погашення основної суми боргу за угодами про субкредитування та відсутності пікових навантажень. Також варто зауважити, що на даний час всі комунальні підприємства самостійно та вчасно виконують свої зобов'язання за кредитами.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua