Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БТА БАНК» на рівні uaA

01.03.2021
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БТА БАНК» на рівні uaA, прогноз «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

АТ «БТА БАНК» працює на ринку банківських послуг з 1992 року та відноситься до групи банків іноземних банківських груп відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банківської установи є АТ «БТА Банк» (Казахстан), кінцевим бенефіціаром виступає громадянин Республіки Казахстан – Ракішев Кенес. За підсумками 2020 року серед 73 банківських установ України АТ «БТА БАНК» посіло 68 позицію за розміром активів, 62 – за розміром коштів населення, 58 – за розміром балансового капіталу, а також 70 місце – за обсягом отриманого фінансового результату. Станом на початок січня 2021 року загальна кількість клієнтів становила 3,7 тис. осіб, з яких 2,5 тис. - фізичних осіб.

Регулятивний капітал установи відповідає встановленим вимогам НБУ та станом на 01.01.2021 р. становив 236,9 млн грн. Враховуючи суттєве скорочення кредитного портфеля у минулих роках та інвестування коштів у безризикові активи (державні цінні папери), значення нормативу адекватності регулятивного капіталу станом на 01.01.2021 р. сягало рівня понад 266% (при мінімально необхідних 10%). Значення нормативів ліквідності свідчать про високу здатність АТ «БТА БАНК» розраховуватись за власними зобов’язаннями.

Значна частина активів банківської установи сформована високоліквідними активами у вигляді інвестицій у державні цінні папери. У 2020 році банком було переуступлено права вимоги за практично всіма проблемними кредитами, що скоротило загальну балансову суму заборгованості клієнтів за кредитами до 4,3 млн грн станом на кінець 2020 року. До того ж прострочена заборгованість за кредитами наразі відсутня, що зменшує ризик посилення тиску на капітал банківської установи. В свою чергу, приймаючи до уваги від’ємний результат від операцій з проблемними активами та заставним майном, зменшення доходності за державними цінними паперами, а також частковий ріст адміністративних витрат, діяльність АТ «БТА БАНК» у минулому році була збитковою. Збиток за 2020 рік становив 97,7 млн грн. Рейтинги банку підтримуються достатніми показниками капіталізації, диверсифікацією ресурсної бази у розрізі кредиторів, а також високими показниками ліквідності. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає на поточний час невизначеність подальшого розвитку банківської установи, невисоку диверсифікацію джерел доходів з огляду на суттєве скорочення кредитного портфеля. Додатково на рівень рейтингів впливає посилення чутливості банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2018-2020 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua