Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

14.12.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Черкаси на рівні uaВВВ з прогнозом «у розвитку», а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invВВВ+.

Такі рівні рейтингів відображають достатню спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та достатню інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При оновленні рейтингів було враховано:

1.Показники соціально-економічного розвитку міста

Місто Черкаси має достатньо диверсифіковану економіку та потужний промисловий комплекс. Основу промисловості формують підприємства хімічної, харчової промисловості та машинобудування. У місті ведуть діяльність понад 200 промислових підприємств. Ряд показників, що характеризують стан економіки міста та ринку праці, перевищують відповідні середні показники по країні у розрахунку на 1 особу, зокрема: обсяг реалізованої промислової продукції, обсяг роздрібного товарообороту, зовнішньоторгівельний оборот.

2. Конкурентні переваги у порівняння з іншими містами країни
Місто розташоване на перетині важливих транспортних магістралей держави: водних, автомобільних та залізничних, що дає перспективу створення потужного логістичного центру. Черкаси мають розвинену інженерно-транспортну інфраструктуру, та місцева влада докладає значні зусилля у напрямку її подальшого вдосконалення, в тому числі, шляхом реалізації інвестиційних проєктів із залученням іноземних інвестицій. Також перевагою міста є потужний кадровий потенціал. При цьому конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
Незважаючи на впровадження карантинних заходів, власні доходи громади за результатами I півріччя 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зросли на 3,53% (+34 292,58 тис. грн), а їх питома вага в загальному обсязі доходів збільшилась на 16,66 в. п. та склала 77,4% в загальному обсязі доходів. Обсяг доходів на 1 мешканця за результатами 6 міс. 2020 року склав 3,67 тис. грн, що перевищує показник по Україні в цілому. За результатами I півріччя 2020 року, бюджет міста був виконаний з профіцитом у сумі 19 092,1 тис. грн.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
Бюджет м. Черкаси характеризується помірною концентрацію доходів за основними платникам податків: доходи до бюджету міста за січень-червень 2020 року від ТОП-10 платників податків склали 11,53% від загальної суми податкових надходжень.

Міська рада виступає в якості гаранта за борговими зобов’язаннями комунальних підприємств в іноземній валюті перед міжнародними фінансовими організаціями в рамках реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності та модернізації міської інфраструктури. Це передбачає певну чутливість до валютних ризиків. Але боргове навантаження на даний час є помірним — загальний обсяг консолідованого боргу станом на 01.07.2020 р. дорівнював 601,8 млн грн, що складає 21% від планових доходів на 2020 рік станом на 01.01.2020 р.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua