Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

27.11.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають
відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

При оновленні рейтингів було враховано:

1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт. Також Харків виділяється суттєвим обсягом експорту послуг. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності з торгівлі послугами у Харкова (в розрахунку на 1 особу) за 6 міс. 2020 року склало 104,8 дол. США (проти 71,99 дол. США, по країні в цілому). Темпи будівництва житла в м. Харків також перевищують показники по країні в цілому. За I півріччя 2020 року обсяги введення в експлуатацію житлової нерухомості зросли в 2,5 рази у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року та склали 0,14 кв. м у розрахунку на 1 мешканця ( проти 0,09 кв. м по Україні в цілому). Обсяг роздрібного товарообігу за перше півріччя поточного року зріс на 6,45%. Реалізація товарів у розрахунку на 1 мешканця складає 17 тис. грн, що значно перевищує показник по країні в цілому.

2. Конкурентні переваги у порівнянні з іншими містами країни
У Харкові локалізовані ключові органи державної влади регіону. Місто є великим транспортним вузлом, через який проходить ряд транспортних потоків загальнодержавного значення, що підвищує його роль в масштабах України. Перевагами Харкова є наявність якісної промислової та торгівельної інфраструктури, що сприяє розвитку бізнесу. Також місто має значний кадровий потенціал, в тому числі, висококваліфікованих фахівців та науковців - завдяки наявності значної кількості науково технічних організацій та вищих навчальних закладів. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. Місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

Обсяг власних доходів бюджету м. Харків у розрахунку на 1 мешканця перевищує рівень по Україні в цілому. Так, за 1 півріччя 2020 року вони складають 3,83 тис. грн (проти 3,35 тис. грн по Україні в цілому). Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) м. Харків є вищим за середній по країні, через що до міста застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації, яка за перше півріччя поточного року склала 176 млн грн. За результатами 6 міс. поточного року, обсяг фінансових ресурсів бюджету міста Харкова у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 1 312,2 млн грн (на 16,1%),що було пов’язане переважно з карантинними заходами, запровадженими в зв’язку з пандемією COVID-19. При цьому питома вага власних доходів у бюджеті м. Харків за результатами першого півріччя 2020 року збільшилась та склала 80,85% (проти 70,3% за результатами 6 міс. 2019 року). Питома вага захищених статей в обсязі видатків загального фонду бюджету склала 70,45%.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в першу чергу - на модернізацію об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. З метою реалізації інвестиційних проєктів Харків активно співпрацює з інвесторами, в тому числі з міжнародними. Харківська міська рада надає гарантії комунальним підприємствам, що реалізують інфраструктурні проєкти з залученням коштів іноземних інвесторів. Станом на 01.07.2020 р. сума наданих гарантій в еквіваленті в національній валюті склала 4,4 млрд грн. При цьому співвідношення прямого боргу міської ради до власних річних доходів бюджету Харкова є помірним, а консолідоване боргове навантаження є достатньо суттєвим, що підвищує чутливість бюджету міста до валютних ризиків. Але ризики частково пом’якшуються за рахунок довгострокового періоду погашення основної суми боргу за угодами про субкредитування та відсутністю пікових навантажень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating
– найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua