Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Кам'янця-Подільського

08.10.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості м. Кам'янця-Подільського на рівні invBBB+.

Такий рівень рейтингу відображає достатню інвестиційну привабливість, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Позначка «+» - це проміжна категорія рейтингу відносно основних категорій.

При оновленні рейтингу було враховано:

1. Регуляторну політику, умови для ведення бізнесу та бюджетні можливості
У місті проводиться послідовна регуляторна політика, що спрямована на розвиток інвестиційного потенціалу. Рішення щодо регулювання діяльності бізнесу є публічними. Потенційні об’єкти для інвестування ідентифіковані та доступні (інформація й умови розміщені на сайті). Окрім того, на місцевому і регіональному рівні діють програми підтримки бізнесу. У місті забезпечені комфортні умови для надання адміністративних послуг, сервісна інфраструктура для бізнесу має достатній рівень розвитку.

На локальному рівні місто дотримується кращих практик управління фінансами та взаємодії з інвесторами. У 2019 році бюджет було виконано з профіцитом, більше того, перевиконано за доходами. Загальні доходи бюджету міста у 2019 році склали 0,9 млрд грн (у т.ч. 0,4 млн грн – вхідні трансферти). Значна частина коштів спрямовується в розвиток інфраструктури та соціальну сферу. Так, на фінансування галузі ЖКГ у 2019 році спрямовано 67,8 млн грн бюджетних коштів, на розвиток транспорту – 18,1 млн грн. Обсяг капітальних видатків бюджету у 2019 році склав 50 млн грн, відповідні кошторисні призначення на 2020 рік склали 51 млн грн. Рівень боргового навантаження на бюджет продовжує поступово скорочуватись, а його ліквідність, навіть з урахуванням впливу пандемії COVID19, є достатньою у 2020 році .

2. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових економічних показників
Місто Кам’янець-Подільський є адміністративним та економічним центром району та має статус міста обласного підпорядкування. На 99 тис. жителів у місті функціонує понад 2 тис. підприємств і установ, а також 5,1 тис. підприємців. Економічний комплекс є помірно диверсифікованим за галузями та напрямками. Основу економіки міста формують металургія, машинобудування, енергетика, легка та харчова промисловість, а також торгівля та сфера послуг. Більшість економічних показників розвитку міста є співставними з містами зі схожим соціально-економічним профілем.

У 2020 році має бути створено Кам’янець-Подільську міську об’єднану територіальну громаду, у складі м. Кам’янець-Подільський та 5 сільських рад. Це дозволить покращити якість просторового планування на території приєднаних населених пунктів та забезпечить розширення обсягу локальної економіки.

3. Стан ринку праці
За відносно низького рівня зареєстрованого безробіття, середня зарплата по місту у 2019 році склала 8,2 тис. грн (65,2% від показника по країні), хоча і зросла за рік на 15,2%. Середньооблікова кількість штатних працівників практично не змінюється впродовж останніх років та складає 15,4 тис. осіб, ще 12,7 тис. осіб зайнято в малому та середньому бізнесі. У місті функціонує 13 вищих та професійно-технічних учбових закладів які готують фахівців різноманітних спеціальностей. У той же час, для міста, як і для інших регіональних центрів України характерною є проблема відтоку кваліфікованих кадрів за кордон.

4. Природньо-географічний потенціал та логістичні можливості
Кам’янець-Подільський має вигідне географічне розташування. Наявність залізничної інфраструктури та автошляхів (національного та регіонального значення) позитивно впливає на логістичні можливості міста. Помірно розвиненими є транспортна та складська інфраструктура. У той же час, відносна віддаленість міжнародних автошляхів та відсутність авіасполучення дещо обмежує розвиток логістичного потенціалу міста та його туристичного комплексу.

5. Умова життя та безпеку

Місто має розвинену освітню, медичну, соціальну, комунальну інфраструктуру та задовільний стан екології. При цьому до основних проблем інженерно-транспортної сфери слід віднести застарілий стан житлового фонду і зношеність зовнішніх та внутрішньо будинкових інженерних мереж, а також недостатнє фінансування ЖКГ. Незважаючи на наявність нового будівництва, переважна частина житлових об’єктів та технічних приміщень є фізично та морально застарілими. Разом з тим, налагоджується співпраця з МФО стосовно участі в реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua