Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БТА БАНК» на рівні uaA

15.09.2020
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БТА БАНК» на рівні uaA, прогноз «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

АТ «БТА БАНК» працює на ринку банківських послуг з 1992 року та відноситься до групи банків іноземних банківських груп відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банківської установи є АТ «БТА Банк» (Казахстан), кінцевим бенефіціаром виступає громадянин Республіки Казахстан – Ракішев Кенес. За підсумками І півріччя 2020 року серед 75 банківських установ України АТ «БТА БАНК» посіло 69 позицію за розміром активів, 63 – за розміром коштів населення, 50 – за розміром балансового капіталу, а також 71 місце – за обсягом отриманого фінансового результату. Станом на початок липня 2020 року банк обслуговував 4 тис. клієнтів, в тому числі 2,8 тис. фізичних осіб.

Регулятивний капітал установи відповідає встановленим вимогам НБУ та станом на кінець І півріччя 2020 року становив 281,5 млн грн. Враховуючи суттєве скорочення кредитного портфеля у минулих роках та інвестування коштів у безризикові активи (державні цінні папери), значення нормативу адекватності регулятивного капіталу станом на 01.07.2020 року сягало рівня понад 170% (при мінімально необхідних 10%). Значення нормативів ліквідності свідчать про високу здатність АТ «БТА БАНК» розраховуватись за власними зобов’язаннями.

Значна частина активів банківської установи сформована високоліквідними активами у вигляді інвестицій у державні цінні папери. У липні поточного року банком було переуступлено права вимоги практично за всіма проблемними кредитами та іншими активами, що позначилось на скороченні обсягу NPL з 410 млн грн до 3 млн грн станом на 01.08.2020 року. До того ж прострочена заборгованість за кредитами та нарахованими доходами з суттєвим запасом покривається сформованими резервами, що зменшує ризик посилення тиску на капітал банківської установи. В свою чергу, приймаючи до уваги від’ємний результат від операцій з проблемними активами та заставним майном, зменшення доходності за державними цінними паперами, а також частковий ріст адміністративних витрат, діяльність АТ «БТА БАНК» у І півріччі 2020 року була збитковою. Збиток за вказаний період становив 43,1 млн грн.

Рейтинги банку підтримуються достатніми показниками капіталізації, диверсифікацією ресурсної бази у розрізі кредиторів, а також високими показниками ліквідності. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає на поточний час невизначеність подальшого розвитку банківської установи, невисоку диверсифікацію джерел доходів з огляду на суттєве скорочення кредитного портфеля. Додатково на рівень рейтингів впливає посилення чутливості банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 роки. та І півріччя 2020 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-8
4 press(at)ibi.com.ua