Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Суми

11.09.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Суми на рівні uaА- з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА-.

Такі рівні рейтингів відображають
високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «-» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Місто Суми має досить потужний промисловий комплекс, що надає додаткові конкурентні переваги серед інших міст України. Обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку на 1 особу суттєво перевищує аналогічний показник по Україні в цілому (за результатами 2019 року таке перевищення склало 40,64%). У 2019 році проти попереднього року спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг прямих іноземні інвестицій зріс на 10,18% - до 108,17 млн дол. США, введення в експлуатацію житла на 2,15% до - 66,4 тис. м², вантажообіг на 114,74% - до 362,70 млн. т. км, експорт товарів на 10,29% - до 348,41 млн дол. США.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни
У Сумах локалізовані ключові органи державної влади області. Окрім того, місто має добру логістику, потужний кадровий потенціал (у Сумах сконцентровано основні вищі та середньо-спеціалізовані навчальні заклади регіону) та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею та більшістю обласних центрів України.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
За 2019 рік до бюджету м. Суми надійшло 2,99 млрд грн, при цьому, власні доходи за відповідний період збільшились на 8,80%. Надходження до бюджету міста Суми є помірно диверсифікованими за джерелами та платниками. Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) м. Суми є вищим за середній по країні, через що бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію – 111,09 млн грн за 2019 рік, що на 27,25% більше, ніж за 2018 рік.

4.Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
Боргове навантаження на бюджет міста залишається низьким, що дозволяє міській владі розраховувати на додаткове залучення фінансових ресурсів (у т. ч., кредитних), для фінансування заходів соціально-економічного розвитку міста та інфраструктурні проєкти. Так, співвідношення обсягу боргового навантаження (яке на 97,90% складається з заборгованості за середньостроковими позиками, залученими з єдиного казначейського рахунку в попередніх бюджетних періодах, і погашення якої, відповідно до пункту 21 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, не вимагається до законодавчого врегулювання цього питання) до обсягу власних доходів бюджету м. Суми за 2019 рік склало 4,48%. Виходячи з обсягу планових доходів на 2020 рік, за результатами поточного року очікується зниження боргового навантаження до 3,18%.

На думку Агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – промисловий комплекс частково адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ. У той же час, посилились ризики для економіки та бюджету міста через очікуване скорочення доходної бази у 2020 році, що зумовлено введенням карантинних обмежень та зміною законодавства в рамках дій, спрямованих на боротьбу з Covid-19.

5. Дії місцевої влади в напрямі підвищення інвестиційного потенціалу міста
З 2011 року запроваджено порядок подання, розгляду та відстеження інвестиційних проєктів за принципом «Єдиного інвестиційного вікна». Функціонує Рада з питань залучення інвестицій в економіку м. Суми при міському голові. З метою забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку, активізації економічного розвитку та підвищення інвестиційної привабливості міста проводиться робота в напрямку створення Індустріального парку «Суми». Сумською міською радою прийнято рішення щодо створення Індустріального парку «Суми» та затвердження концепції його розвитку. Наказом Мінекономрозвитку Індустріальний парк «Суми» включено до реєстру індустріальних (промислових) парків України. Окрім того, проведена значна робота в частині підвищення публічності та покращення інвестиційного клімату.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Суми, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua