Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня uaA+ з прогнозом «у розвитку»

05.08.2020
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня uaA+ з прогнозом рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок червня 2020 року банк посідав 19 позицію за розміром активів серед 75 банків України. З 2007 року єдиним акціонером банку виступала компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку. На початку квітня 2020 року Національний банк України отримав пакет документів від Олександра Ярославського, власника та президента групи DCH, щодо купівлі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 30 липня 2020 року регулятор погодив новому інвестору пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу банківської установи. 03 серпня 2020 року між компанією «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед» та Олександром Ярославським укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», внаслідок чого Олександр Ярославський став кінцевим бенефіціарним власником фінустанови.

Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу. Протягом аналізованого періоду банк активно розвивав гривневе роздрібне кредитування та кредитування клієнтів агробізнесу. Наприкінці 2019 року банком було актуалізовано та подано до Національного банку України оновлений План капіталізації/реструктуризації АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на період до кінця вересня 2020 року (з метою виконання вимог рішення регулятора за підсумками оцінки стійкості банків та банківської системи у 2019 році). Завдяки вжитим акціонером та керівництвом банку заходам, станом на початок квітня 2020 року регулятивний капітал склав 917 млн грн, а значення нормативу адекватності капіталу (Н2) перевищило 14%. Відповідно спостерігалось подальше покращення нормативів ліквідності та нарощення високоліквідної складової активів.

Основні показники ефективності діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» мають позитивну динаміку порівняно з минулими роками. В аналізованому періоді фінансовий результат установи суттєво залежав від доформування резервів під очікувані кредитні ризики. Так, через формування додаткових резервів у сумі понад 220 млн грн у І кварталі 2020 року, чистий фінансовий результат за вказаний період був від’ємним (-204 млн грн). В свою чергу, Рейтингове агентство позитивно оцінює процес наявного та перспективного нарощення капіталізації, що на фоні скорочення неробочих активів найближчим часом має посприяти подальшому покращенню показників ефективності діяльності.

Підвищення довгострокового кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено покращенням показників ліквідності та капіталізації, що було досягнуто завдяки фінансовій підтримці власника банківської установи в рамках реалізації програми капіталізації/реструктуризації; позитивною динамікою розвитку роздрібного кредитування та кредитування клієнтів агропромислового сектору; прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, а також поступовим скороченням неробочих активів. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи. Прогноз кредитного рейтингу «у розвитку» обумовлений невизначеністю щодо впливу на фінансовий стан банківської установи (як і банківської системи в цілому) очікуваного суттєвого сповільнення ділової активності внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації в країні та введених економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр. та 5 місяців 2020 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua