Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

17.07.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Черкаси на рівні uaВВВ з прогнозом «у розвитку», а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invВВВ+.

Такі рівні рейтингів відображають
достатню спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та достатню інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При оновленні рейтингів було враховано:

1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Черкаси має достатньо диверсифіковану економіку та потужний промисловий комплекс. Основу промисловості формують підприємства хімічної, харчової промисловості та машинобудування. У місті ведуть діяльність понад 200 промислових підприємств. Ряд показників, що характеризують стан економіки міста та ринку праці, перевищують відповідні середні показники по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівняння з іншими містами країни
Місто розташоване на перетині важливих транспортних магістралей держави: водних, автомобільних та залізничних, що дає перспективу створення потужного логістичного центру. Черкаси мають розвинену інженерно-транспортну інфраструктуру, та місцева влада прикладає значні зусилля у напрямку її подальшого вдосконалення, в тому числі, шляхом реалізації інвестиційних проєктів із залученням іноземних інвестицій. Також перевагою міста є потужний кадровий потенціал. При цьому конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
За результатами 2019 року, бюджет міста був виконаний з дефіцитом у сумі 13,8 млн грн (при плановому дефіциті в розмірі 35,4 млн грн). Основу доходів бюджету складають податкові надходження — їх частка у загальних доходах міста за 2019 рік склала 61%. Такі надходження є диверсифікованими, як за платниками, так і галузями, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. За показником бюджетної забезпеченості місто Черкаси продовжує випереджати середній показник по країні.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
Міська рада виступає в якості гаранта за борговими зобов`язаннями комунальних підприємств в іноземній валюті перед міжнародними фінансовими організаціями в рамках реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності та модернізації міської інфраструктури. Це передбачає певну чутливість до валютних ризиків. Але боргове навантаження протягом 2018-2019 рр. знижувалось та на даний час є помірним — станом на 01.01.2020 р. консолідований борг складав 27% від власних доходів, а пряме боргове навантаження — лише 0,08 %.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua