Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «СБЕРБАНК» на рівні uaAA+

25.06.2020
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «СБЕРБАНК» на рівні uaAA+ з прогнозом «у розвитку». Також було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5+» (відмінна надійність).

Завдяки додатковим внескам акціонера до статутного капіталу, а також отриманню прибутку у 2019 році, капіталізація банку підтримується на високому рівні – станом на 01.04.2020 р. фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу відповідало вимогам регулятора та більше ніж у 5 разів перевищувало мінімально необхідне значення. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності (в тому числі коефіцієнту покриття ліквідністю LCR, який впроваджено регулятором з початку 2019 року) також з суттєвим запасом перевищують мінімально допустимі, встановлені НБУ. Рівень покриття поточних зобов’язань високоліквідними активами (швидка ліквідність) перебував на рівні понад 422% станом на кінець І кварталу 2020 року, що свідчить про дуже високу здатність установи розраховуватись за власними зобов'язаннями.

Основна частина доходних активів АТ «СБЕРБАНК» сконцентрована в сегменті корпоративного бізнесу, тому зазначений напрямок формує основу чистого операційного доходу; роздрібний напрямок є переважно ресурсним. Відношення адміністративних витрат до загальних доходів поступово зростає (45% за підсумками січня-березня 2020 року), що обумовлено скороченням кредитного портфеля та відповідно зменшенням чистого операційного доходу. В свою чергу, суттєве нарощення власного капіталу сприяє економії на процентних витратах та відповідно дозволяє підтримувати показники ефективності діяльності на високому рівні. Так, за підсумками І кварталу 2020 року рівень покриття адміністративних витрат отриманим чистим операційним доходом (коефіцієнт ефективності діяльності) становив майже 170%.

Діяльність банківської установи у 2019 році була прибутковою – чистий прибуток за минулий рік склав майже 272 млн грн. В свою чергу, за підсумками січня-березня 2020 року фінансовий результат був від’ємним (-116 млн грн), що обумовлено переважно додатковими відрахуваннями в резерви (понад 340 млн грн), а також частковим скороченням чистого процентного доходу.

Підтвердження рейтингів АТ «СБЕРБАНК» обумовлено високими показниками капіталізації, ліквідності та ефективності діяльності, міцними ринковими позиціями, а також диверсифікацією напрямів інвестування коштів та джерел залучення ресурсів. Окрім того, при оновленні рейтингів було враховано значний обсяг фінансування від пов’язаних структур. У той же час, зберігається концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість до кредитного ризику. Також на рейтинги банку впливає невизначеність стратегії розвитку (враховуючи введені санкції НБУ), збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також сповільненням ділової активності внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації в країні та введення економічних та адміністративних обмежень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СБЕРБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр. та 3 місяці 2020 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua