Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

19.05.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

При оновленні рейтингів було враховано:


1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Харків — це мегаполіс, що має потужний промисловий комплекс та одну з найбільших і добре диверсифікованих економік серед інших міст України. Упродовж 2019 року проти 2018 року спостерігалось зростання таких показників соціально-економічного розвитку, міста як: обсяг роздрібного товарообороту (+15%), обсяг експорту товарів (+14,6%), зовнішньоторговельний оборот товарів (+8,2%), рівень середньомісячної заробітної плати (+16,1%) та ін. У той же час, деякі показники є нижчими проти середніх по Україні, або демонстрували низхідну динаміку впродовж аналізованого періоду.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни
У Харкові локалізовані ключові органи державної влади регіону. Місто має значний кадровий потенціал, добру логістику, якісну матеріальну базу для розвитку бізнесу та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчими, у порівнянні зі столицею. Місцева влада проводить активну роботу в напрямку створення позитивного іміджу міста та просування інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток, є досвід співпраці з іноземними інвесторами.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
Загальні надходження до бюджету міста Харків за 2019 рік склали 15,9 млрд грн (+3,7%). Власні доходи бюджету проти відповідного періоду 2018 року збільшились на 19% – до 11,2 млрд грн; частка податкових надходжень у структурі власних доходів міста за 2019 рік склала 66%. При цьому зазначені надходження диверсифіковані за платниками та джерелами, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на модернізацію об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. Це вже призвело до залучення значного обсягу боргового фінансування комунальним сектором міста та відповідного збільшення обсягу консолідованого боргу у попередніх періодах. Також, у І півріччі 2020 року планується розміщення серій G та H облігацій обсягом 500,0 млн грн. Співвідношення прямого боргу станом на 01.01.2020 року до обсягу власних доходів бюджету м. Харкова у 2019 році становило 7,6%, що на 4,4 відсоткових пунктів більше за показник станом на 01.01.2019 року, але боргове навантаження навіть з урахуванням планового розміщення облігацій серії G та H залишиться помірним.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua