Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «СКАЙ БАНК» на рівні uaA–

24.03.2020
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» на рівні uaA- з прогнозом «у розвитку».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» – один з перших комерційних банків Східної України, який було засновано 08.02.1991 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Регіональний комерційний банк «Регіон-банк». Банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом – основним акціонером виступає фізична особа Бабаєв Аріф (Казахстан), якому належить 99,44% капіталу. Банк співпрацює з клієнтами різних галузей економіки, при цьому пріоритетним напрямком співпраці є комплексне обслуговування клієнтів юридичних осіб та підприємців з використанням сучасних банківських технологічних рішень.

За інформацією банку, у ІІ кварталі 2020 року АТ «СКАЙ БАНК» планує збільшити статутний капітал до 400,1 млн грн за рахунок додаткових внесків до капіталу нового стратегічного партнера – Freedom Holding Corp (здійснює фінансову діяльність, роздрібні брокерські операції, консультування з питань інвестицій, торгівлю цінними паперами, інвестиційно-банківські та андерайтингові послуги через свої дочірні компанії в Казахстані, Україні, Узбекистані, Киргизстані, РФ, Німеччині і на Кіпрі). Також планується розширення регіональної мережі установи завдяки співпраці із новим учасником банку. Загальна кількість відділень станом на кінець 2022 року планується збільшити до 17 одиниць.

Чистий операційний дохід АТ «СКАЙ БАНК» за підсумками 2019 року становив понад 63 млн грн, чому насамперед сприяв суттєвий результат від переоцінки та операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. В свою чергу, додаткові відрахування в резерви під активні операції на фоні зростаючих адміністративних витрат спричинили отримання Банком від’ємного фінансового результату у розмірі (-)27,5 млн грн за підсумками минулого року. Значення коефіцієнту ефективності діяльності дещо покращилось, проте зберігається невисоким (97,7% за підсумками 2019 року), що свідчить про значні адміністративні витрати на фоні обмеженого обсягу доходних активів. В свою чергу, нарощення кредитного портфеля та залучення відносно дешевих коштів у вигляді субординованого боргу має посприяти покращенню показників рентабельності у майбутньому, за умови збереження прийнятної якості активів.

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації та ліквідності, наявністю фінансової підтримки з боку акціонера та пов’язаних з ним осіб, прийнятною структурою та якістю активів. У той же час, актуальною для банку виступає концентрація клієнтського кредитного портфеля та депозитної бази у розрізі ключових контрагентів; невисокі показники ефективності, враховуючи суттєві інвестиції у розвиток матеріально-технічної бази. Додатково на рейтинг установи впливає посилення чутливості банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СКАЙ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2017-2019 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua